บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องสัมมนา ที่Softwarepark แจ้งวัฒนะ

(1/1)

maenina:
Software Park เรามีบริการให้เช่าพื้นที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องสัมมนา ที่สามารถรองรับผู้เข้าอบรมและสัมมนาได้ตั้งแต่ 10 – 300 ท่าน พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการอบรมที่ครบครันและทันสมัย เพื่อให้ผู้ที่มาใช้ห้องอบรม ห้องสัมมนา ของเราสามารดำเนินการได้อย่างราบรื่น
   ของ Software Park มีด้วยกันหลายห้องหลายขนาด เพื่อรองรับจำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 10 ท่าน จนไปถึงห้องสัมมนาขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับได้ถึง 300 ท่าน ห้องสัมมนา และห้องอบรมที่ Software Park เรามีอุปกรณ์ที่สามารถอำนวยความสะดวกในห้องสัมมนา และห้องอบรม รวมทั้ง Internet Wifi ความเร็วสูง จึงเหมาะกับการสัมมนาหรืออบรมที่ต้องกห้องอบรมและห้องสัมมนาการจัดอบรมสัมมนาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ที่มีคอมพิวเตอร์ให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้งาน ในราคาพิเศษที่คุณอาจนึกไม่ถึง
   สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.swpark.or.th/facilities-service/ttc Tel. 02583-9992 Ext.1413


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ