5 เหตุผลที่ต้องซื้อทีวีกับร้าน LCDTVTHAILAND...

ร้าน LCDTVTHAILAND ก่อตั้งโดยทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มี “ความรู้และความเชี่ยวชาญ” ด้านทีวีและโฮมเธียเตอร์โดยตรง ด้วยประสบการณ์ในวงการกว่าสิบปี อีกทั้งเป็นร้านเดียวในไทยที่ผู้บริหารได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐานภาพระดับโลกทั้ง ISF และ THX จึงสามารถให้ “คำแนะนำ”

Published: 01/01/2019

Update: 21/07/2021 | Read: 7611