มาเสียบ หัวกล้วย กันเถอะ !!! รีวิว Velocita Banana Speaker Plugs...

วันนี้จะขอเปลี่ยนแนว พาไปดู “กล้วย” ที่ไม่ได้เอาไว้ให้ลิงกิน… แต่เป็นอุปกรณ์เสริมที่มีประโยชน์ สำหรับซิสเต็มเครื่องเสียง และโฮมเธียเตอร์ครับ !!

คะแนน /10

Published: 01/01/2014

Update: 29/07/2021 | Read: 62883

รีวิวสาย HDMI JERICHO HDMI คุณภาพดี ในระดับราคาที่คาดไม่ถึง !!!...

เมื่อระบบภาพและเสียงก้าวสู่ยุคดิจิทัลความละเอียดสูง (Digital High Definition) มาตรฐานการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่แต่เดิมเป็นรูปแบบอะนาล็อก ย่อมต้องได้รับการพัฒนาให้รองรับความต้องการของระบบที่สูงขึ้น ปัจจุบัน HDMI หาใช่มาตรฐานที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีด้วยคำว่า “ดิจิทัล” ทำให้หลายคนยังไม่ทราบถึงความแตกต่าง

คะแนน 8.8/10

Published: 01/01/2014

Update: 02/08/2021 | Read: 37817

รีวิว !!! LCDTVTHAILAND HDMI เส้นสายกลในนี้… เพื่อปวงประชา ?...

หลังจากที่ได้ทราบข่าวการมาของสาย HDMI จากทาง LCDTVTHAILAND ผมจึงได้สอบถามข้อมูลกับทางทีมงานว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ก็ได้ความว่า… จุดเริ่มต้นของสาย HDMI เส้นนี้มาจากการที่ทีมงาน LCDTVTHAILAND จำเป็นต้องหาสาย HDMI มาใช้เองสำหรับการทดสอบทีวี

คะแนน 8.5/10

Published: 01/01/2014

Update: 02/08/2021 | Read: 81817