09 Aug 2022
News

ผู้ใช้กว่า 800,000 รายในอังกฤษยกเลิก Netflix และ Prime Video จากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา


  • TopZaKo

วงการสตรีมมิ่งในช่วงนี้เรียกว่าน่าจับตามองจริงๆ ล่าสุดผลวิจัยจาก Broadcast Audience Research Board ของประเทศอังกฤษ รายงานว่าในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งได้ยกเลิกการรับสมัครรายเดือนของ Netflix ไปกว่า 206,000 ราย กับ Prime Video กว่า 589,000 ราย รวมเป็นกว่า 800,000 ราย

โดยการยกเลิกดังกล่าวมาจากที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องพลังงานต่างๆ นอกจากนี้หากมองที่ภาพรวมจะเห็นได้อีกว่ามีผู้ใช้ทุกสตรีมมิ่งรวมกันกว่า 3 ล้านรายได้ยกเลิกบริการในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ มากกว่า 1.51 ล้านรายในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาอีกด้วย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องคอยติดตามกันต่อไปเกี่ยวกับวงการสตรีมมิ่งจริงๆ ครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นขาขึ้นหรือขาลงกันแน่

ที่มา : whathifi