16 May 2023
News

YouTube ทดสอบขึ้นแจ้งเตือนพร้อมบล็อกไม่ให้ดูคลิปหากใครใช้ตัวบล็อกโฆษณา


  • TopZaKo

มีข่าวออกมาว่ามีผู้ใช้บางรายในต่างประเทศเจอระบบของ YouTube ที่มีการขึ้นแจ้งเตือนไม่ให้สามารถรับชมคลิปต่างๆ ได้หากมี ตัวบล็อกโฆษณา หรือ Ad Blockers ทำงานอยู่ โดยจะเขียนบอกว่าให้ปิดระบบ Ad Blockers ออกไป หรือเลือกสมัครใช้ YouTube Premium แทน เพื่อเป็นการสนับสนุนคนทำคลิปด้วย โดยทางข่าวต้นทางได้สอบถามไปทาง Google บริษัทแม่ YouTube ถึงเรื่องนี้ ก็ได้บอกว่าตอนนี้ยังคงเป็นการทดลองกับคนกลุ่มเล็กๆ ก่อนเท่านั้น แต่ก็ไม่ได้บอกเพิ่มเติมถึงแนวทางในอนาคตครับ

ที่มา : ign