22 Jun 2021
News

ลาก่อย!! จีนตัดไฟเหมืองคริปโต, แบนธนาคารที่เกี่ยวข้องกับคริปโต


  • tormoo

ในตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นช่วงขาลงของการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโตในประเทศจีนโดยล่าสุดทางการจีนได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการใช้สกุลเงินคริปโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคำสั่งล่าสุดจากทางรัฐบาลจีนมีทั้งการสั่งให้สำนักงานเขตท้องถิ่นตัดไฟสถานที่ที่เป็นเหมืองคริปโตทั้งหมดเพื่อยุติการทำเหมือง

รวมไปถึงในสัปดาห์ที่ผ่านมามีคำสั่งให้กับธนาคารนั้นยุติการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสกุลเงินคริปโตทั้งหมดเนื่องจากเป็น”สิ่งผิดกฎหมาย” ในประเทศจีนและผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกแบนและปิดบัญชีธนาคารนั้น ๆทำให้บรรดาผู้ที่มีธุรกรรมด้านสกุลเงินคริปโตนั้นถูกบีบให้ออกนอกประเทศและเร่งขายอุปกรณ์ในการขุดออกสู่ตลาดนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: reuters