22 Oct 2021
News

Disney+ จะมีให้ดาวน์โหลดบนระบบปฏิบัติการ VIDAA U ของ Hisense


  • Dear_Sir

ในปัจจุบันทีวีที่ใช้ระบบปฏิบัติการ VIDAA U คือ Hisense และในบางรุ่นที่วางจำหน่ายต่างประเทศก็มี Toshiba อีกหนึ่งแบรนด์ ซึ่งในปัจจุบันถึงแม้ว่าตัวแอปฯ ในระบบจะยังมีไม่ครอบคลุม แต่ Hisense ก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดก็พร้อมจะเอา Disney+ ลงระบบแล้ว โดยผู้ที่ใช้ทีวีระบบ Vidaa U 4.0 – 5.0 ก็รอรับการอัปเดตกันได้ เพียงแต่ไม่รู้ว่าที่โซนไทยบ้านเราจะมาพร้อมกับเมืองนอกหรือเปล่า? เพราะบ้านเราเป็น Disney+ Hotstar

ที่มา : whathifi.com