24 Jun 2021
News

Stadia เปิดให้บริการเล่นเกมและ Android TV และอุปกรณ์รุ่นอื่นแล้ว (รายละเอียดด้านใน)


  • tormoo

Stadia บริการสตรีมมิ่งเกมแบบไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอนโซลจาก Google ก็ได้มีการประกาศการรองรับอุปกรณ์ในการใช้งานเพิ่มเติมจากปัจจุบันแล้ว โดยที่ก่อนหน้านี้ Stadia สามารถเล่นได้บน Chromecast Ultra 4K เท่านั่นซึ่งอุปกรณ์ที่มีการประกาศรายชื่อเพิ่มเติมจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ใช้ระบบปฏิบัติการจาก Google

โดยจะประกอบไปด้วย Chromecast with Google TV และ Android TV สำหรับอุปกรณ์และทีวีบางรุ่นเท่านั้น (เฉพาะในภูมิภาคที่มีการเปิดให้บริการ Stadia อย่างเป็นทางการเท่านั้น) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกเล่นเกมผ่าน Stadia ได้ผ่านคอนโทรลเลอร์จากผู้ผลิตเครื่องคอนโซลชั้นนำได้ทั้ง DualShock, Xbox Controller ทั้งผ่านสาย USB และ Bluetooth

อย่างไรก็ตามยัง Stadia ยังไม่รองรับการใช้เมาส์และคีย์บอร์ดในการใช้งานในขณะนี้รวมไปถึงยังไม่มีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

ที่มา: gizmochina