01 Jun 2021
News

อินเดียทุ่มงบกว่า 6 แสนล้านพัฒนาการผลิตจอยุคใหม่หวังแข่งขันกับต่างชาติเต็มตัว!!


  • tormoo

รัฐบาลของอินเดียได้ทุ่มงบประมาณกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตหน้าจอแบบ LCD ในประเทศอินเดียเพื่อใช้งานในประเทศและเป็นการส่งเสริมสายงานอุตสาหกรรมของอินเดียเพื่อการส่งออกและการค้าขายไปยังต่างประเทศ

จากรายงานของ Digitimes ทางรัฐบาลอินเดียได้ทำข้อตกลงร่วมกับนักลงทุนเจ้าของสายการผลิตอิเล็กโทรนิกส์ในอินเดียและนักลงทุนจากต่างประเทศในการพัฒนาการผลิตหน้าจอแบบ LCD ของอินเดียนั่นเอง โดยในตอนนี้เองอินเดียมีความต้องการหน้าจอ LCD อยู่สูงถึง 5.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทางอินเดียต้องสั่งซื้อหน้าจอจากผู้ผลิตรายอื่นนอกอินเดียทำให้ทางรัฐบาลเล็งเห็นช่องทางในการสนับสนุนการผลิตในประเทศและลดการพึ่งพาต่างชาติลง

โดยคาดการณ์ว่าในปี 2025 ที่จะถึงนี้ความต้องการของหน้าจอแบบ LCD ในประเทศอินเดียจะมีมูลค่าที่พุ่งสูงขึ้นไปกว่า 18 พันล้านดอลลาร์และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้น อินเดียถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนระดับโลกแต่อย่างไรก็ตามต้องรอดูกันว่าหลังจากวิกฤตโรคระบาด COVID-19 ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ อินเดียจะสามารถฝ่าฟันและฟื้นตัวได้อีกครั้งเมื่อไหร่

ที่มา: gizmochina