18 Jan 2023
News

Microsoft อาจเลิกจ้างพนักงานมากถึง 11,000 คนในสัปดาห์นี้


  • TopZaKo

หลังจากที่มีข่าวลือออกมาพักหนึ่งและล่าสุดได้รับการยืนยันโดยสื่อต่างประเทศที่ชื่อว่า Bloomberg เรียบร้อยว่า บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft มีแผนที่ลดจำนวนพนักงานลง 5% หรือประมาณ 11,000 คน จากพนักงานทั้งหมด 220,000 คน โดยจะเน้นที่เหล่าวิศวกรเป็นส่วนใหญ่

แม้ว่าในไตรมาสล่าสุดจะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น แต่ดูเหมือนว่าจะมาจากสาเหตุช่วง 2-3 ปีแรกที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 แล้วบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นจึงมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า 50,000 คนในช่วงเวลานั้น รวมถึงเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา Satya Nadella CEO ของ Microsoft ได้ออกมาเตือนให้บริษัทรัดเข็มขัดจากการที่เศรษฐกิจน่าจะเลวร้ายลงในช่วงนี้ด้วย ก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ต้องเลิกจ้างพนักงานดังกล่าวครับ

ที่มา : engadget

Tags: