04 Aug 2021
News

Spotify มีจำนวนผู้ใช้ต่อเดือนสูงถึง 365 ล้านบัญชีแล้ว


  • TopZaKo

Spotify ถือเป็นแอปฟังเพลงสตรีมมิ่งยอดนิยมอันดับหนึ่งของโลกในเวลานี้เลยก็ได้ ล่าสุดจากการที่ทางบริษัทออกมารายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2021 ที่ผ่านมาแล้ว ได้เผยว่าตอนนี้ทาง Spotify นั้นมีจำนวนผู้ใช้ต่อเดือนสูงถึง 365 ล้านบัญชีแล้ว โดยในส่วนของแบบจ่ายเงินจะอยู่ที่ 165 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 20%

ซึ่งในไตรมาสที่ผ่านมานั้นทางบริษัทได้ทำรายได้ไปกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 9 หมื่นล้านบาทเพิ่มจากไตรมาสแรกของปีประมาณ 22% และทางบริษัทได้คาดการณ์ไว้ว่าทาง Spotify จะมีจำนวนผู้ใช้ต่อเดือนมากถึง 400 ล้านบัญชีภายในปีนี้ และส่วนของผู้ใช้แบบเสียเงินก็จะเพิ่มขึ้นไปมากถึง 177-181 ล้านคนอีกด้วย

ที่มา : imore.com