22 Jul 2021
News

Twitter ทดสอบระบบใหม่สำหรับผู้ใช้ iOS บางคน


  • JoJo

ทางผู้พัฒนาแอป Twitter มีการแจ้งว่าสำหรับบางคนที่เล่น Twitter บน iOS อาจเห็นตัวเลือกต่าง ๆ ในการโหวต “Upvotes” หรือ “Downvotes” ในการตอบกลับ โดยทางทีมพัฒนาแอปฯ กำลังทดสอบสิ่งนี้เพื่อทำความเข้าใจประเภทการตอบกลับ หรือข้อมูลที่เกียวของกับสิ่งเราผู้คนพูดคุยกัน เพื่อให้สามารถหาวิธีแสดงคำตอบเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งการเลือก “Downvotes” ของเรานั้นไม่เป็นสาธารณะ แต่หากเลือก “Upvotes” หรือเห็นด้วยนั้นจะแสดงเป็นการถูกใจแทน

ซึ่งทางทีมพัฒนายังบอกอีกว่า

  1. นี่คือการทดสอบเพื่อใช้พัฒนาแอปฯ
  2. และการ Downvotes นั้นไม่ได้แปลว่าเป็น Dislike
  3. Downvotes นั้นสามารถมองเห็นได้แค่เรา
  4. การโหวตจะไม่เปลี่ยนลำดับของการตอบกลับ

ที่มา: Twitter Official