• TV Search
 • Projector Search
EPSON | EB-1430Wiคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจ

 

อินเตอร์แอคทีฟเพียงปลายนิ้วสัมผัส*

  ควบคุมงานนำเสนอทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ด้วยการใช้ โปรเจ็คเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ* มาพร้อมเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาแบบใหม่ คุณสามารถเลื่อน กดหรือแตะเบาๆ ขยับนิ้วเพื่อย่อ/ขยายภาพ (Pinch in/out) และหมุนภาพโดยใช้นิ้วของคุณ เหมือนโปรเจ็คเตอร์ไร้สาย อีกทั้้งยังสามารถใช้ปากกาอินเตอร์แอคทีฟสำหรับเพิ่มการบันทึก หรือการเขียนได้ง่ายดาย โดยใช้ปลายนิ้วของคุณทำส่วนที่เหลือ 

  ภาพหรืองานเขียนต่างๆ บนจอภาพสามารถปรับขนาดและเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ เหมือนเป็นวัตถุ ด้วยวิธีนี้ ทำให้คุณเพิ่มพื้นที่ว่างได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถ ย่อเนื้อหาลง เพื่อสร้างกรอบสำหรับคำอธิบายใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  ทำงานผ่านระบบอินเตอร์แอคทีฟโดยไม่ใช้ PC
  ด้วยคุณสมบัติที่ริเริ่มโดยเอปสัน คุณสามารถแสดงคำอธิบายทางอิเล็กทรอนิกส์ ในเอกสารของคุณ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างงานนำเสนอ ที่น่าประทับใจ สามารถเขียนบนจอภาพโปรเจ็คเตอร์เหมือนไวท์บอร์ด โดยไม่ต้อง มีอุปกรณ์ Input ใดๆ 

  โหมดอินเตอร์แอคทีฟโดยไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเขียนได้พร้อมกัน สองคน, สองมือและปากกา 2 ด้ามในเวลาเดียวกัน เพื่อการทำงานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการระดมความคิดในที่ประชุมไปสู่อีกระดับ ด้วยซอฟต์แวร์ EIT 3.05 ซึ่งทำให้นิ้วทั้งหกและปากกา 2 ด้าม ทำงานร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยม ส่งมอบงานนำเสนออย่างไม่เคยมีมาก่อน 

 

ข้อดีของการฉายภาพระยะสั้นที่สุดและอินเตอร์แอคทีฟอื่นๆ

  ข้อดีของการฉายภาพระยะสั้นที่สุด 
  ด้วยโปรเจ็คเตอร์ฉายภาพระยะสั้นที่สุดของเอปสัน แสงจากโปรเจ็คเตอร์ อินเตอร์แอ็คทีฟเหล่านี้ จะมีการหักเหน้อยลงเมื่อสัมผัสกับผู้นำเสนอ ซึ่งจะช่วย ลดการรบกวนจากแสงและเงาของผู้นำเสนอได้มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเดิม ผลที่ได้คือประสบการณ์และความสะดวกสบายสำหรับทุกคนในห้อง 

  ข้อดีของการฉายภาพระยะสั้นที่สุดคือ ช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอของสี ที่สอดคล้องกัน เมื่อใช้ปากกาอินเตอร์แอคทีฟแบบคู่ ทำให้งานนำเสนอ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้คุณมีสมาธิกับการสอนหรือรายงานของคุณ และการสร้างข้อมูลสำหรับใช้งานร่วมกันได้อย่างราบรื่น 

  ด้วยประโยชน์ของระยะฉายภาพสั้นที่สุด คุณสามารถเลือกฉายภาพ แสดงผลิตภัณฑ์ค้าปลีกเพื่อการมองเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่แสดงไว้ หน้าร้านได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โปรเจ็คเตอร์เหล่านี้ช่วยให้คุณฉายภาพ บนโตะ เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้สำหรับการเรียนอินเตอร์แอคทีฟแบบใหม่ ในชั้นเรียนหรือสำนักงาน

  รองรับ Microsoft Office Ink 
  เมื่อเชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชั่น Microsoft Office Ink ให้คุณ สามารถเขียนความเห็น* และแผนผังโดยตรงบนเอกสาร PowerPoint, Excel และ Word พร้อมบันทึกในรูปแบบต้นฉบับเพื่อการแก้ไขในอนาคต คุณสามารถ จดบันทึกและเน้นจุดที่สำคัญบนสไลด์ในระหว่างการนำเสนอและประชุมแบบ Video Conferences, เพื่อให้การสนทนามีประสิทธิผลมากขึ้น 

  *เฉพาะปากกาอินเตอร์แอ็คทีฟ 1 ด้ามเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ตลอดเวลา 

  ปากกาอินเตอร์แอคทีฟคู่
  ปากกาอินเตอร์แอคทีฟคู่ มาพร้อมการใช้งานที่เอนกประสงค์ ทำการ เชื่อมต่อกับผู้ใช้ได้ดีขึ้น สามารถทำงานได้เหมือนเม้าส์ของคอมพิวเตอร์ ออกแบบให้สะดวกในการจับ รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับ โปรเจ็คเตอร์หรือผ่านสาย USB บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้งาน แทนเม้าส์บนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ปากกาอินเตอร์แอคทีฟ เพียงปลายนิ้วสัมผัส* เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น 

  ปากกาอินเตอร์แอคทีฟแบบคู่มาพร้อมกับปุ่มด้านข้างที่สามารถ เปลี่ยนใช้ฟังก์ชั่นได้หลากหลาย ใช้งานง่ายและรวดเร็ว ช่วยให้งาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ความเร็วและความแม่นยำในการตอบสนอง สูงขึ้น ทำให้การวาดภาพถูกถ่ายทอดออกมาทันที และตอบสนอง เหมือนการเขียนด้วยปากกาจริงบนไวท์บอร์ด 

 

เพิ่มคุณสมบัติไวท์บอร์ด

  ฟังก์ชั่นแบ่งปันข้อมูลบนไวท์บอร์ด
  แบ่งปันและฉายเนื้อหาได้ง่ายผ่านโหมดไวท์บอร์ด ทำการประชุมพร้อมกันผ่าน URL link ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์สมารทต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประชุม ฟังก์ชั่นแบ่งปันข้อมูลบนไวท์บอร์ด ให้คุณสร้างคำอธิบาย ใส่ภาพและเก็บเนื้อหาจากอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่ม ความน่าสนใจและมีส่วนร่วมมากขึ้น สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง 15 ชุด ผู้เข้าประชุมสามารถใส่มุมมองและความคิดเพื่อให้การประชุมเกิดประสิทธิภาพ สูงสุดได้ 


  การใช้งานร่วมกันระหว่างแผงควบคุมและโหมดไวท์บอร์ด อย่างไร้รอยต่อ
  แผงควบคุมภายในตัวเครื่อง ช่วยให้คุณสามารถสลับไปยังโหมดไวท์บอร์ด หรือคุณสมบัติอื่นๆ ได้เพียงสัมผัสเดียว พร้อมสำหรับการใช้งานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ 

  โหมดไวท์บอร์ด ให้คุณสามารถส่งผลการประชุมได้สูงสุดถึง 50 หน้า ในรูปแบบ ที่คุณต้องการ ช่วยลดความกังวลของพื้นที่และเวลาในการทำงาน เช่น การเก็บ ข้อมูลการประชุม การส่งอีเมล์ การพิมพ์และการสร้างรายงานการประชุมให้สั้นลง อย่างน่าพอใจ ข้อมูล PDF ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้สามารถเรียกใช้ได้เมื่อต้องการ 

  แผงควบคุมการเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์ USB และอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำ USB ผ่านชุดควบคุม ผู้ใช้สามารถนำเสนองานจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชั่นและเครือข่ายที่เชื่อมต่อ - การควบคุมทำได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

 

ฟังก์ชั่นบนเครือข่ายที่ทันสมัย

  การสื่อสารแบบไร้สาย
  เมื่อจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์สามารถเชื่อมต่อผ่าน EasyMP Network Projection V.2.81 และ application ข้างต้นแบบไร้สายได้ ซึ่งจะทำการส่งภาพ, เสียง, ข้อมูลตำแหน่งของปากกา* หรือแม้แต่การใช้งานเม้าส์** ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความจำเป็นในการใช้สายเคเบิลที่ยุ่งยาก 

  *เฉพาะปากกาอินเตอร์แอ็คทีฟ 1 ด้ามเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ตลอดเวลา 
  **ความเร็วในการทำงานของเม้าส์จะช้าลง เมื่อเปรียบเทียบกับการเชื่อมต่อ USB
   

  สื่อสารกันได้หลายสถานที่
  สามารถทำการประชุมพร้อมกันจากสถานที่ ๆ แตกต่างกันทั่วโลกถึง 4 สถานที่ ด้วยการควบคุมเม้าส์แต่ละชุดจากแต่ละสถานที่ โดยใช้ EasyMP Network Projection V.2.81 และ application ข้างต้น 

  ฟังก์ชั่น Mailing
  ฟังก์ชั่น Mailing แบบใหม่ ผู้ใช้สามารถส่งอีเมล์ได้โดยตรงจากเมล์เซิร์ฟเวอร์ ถึง 10 แอดเดรส เช่น Yahoo และ Google 

  การสื่อสารแบบแยกจอภาพ
  ผู้ใช้สามารถสลับไปยังโหมดการฉายแบบแยกจอภาพ เพื่ออ้างอิงเอกสาร ระหว่างการประชุมได้ง่ายขึ้น 

 

การเชื่อมต่อที่หลากหลาย

  ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว
  คุณสมบัติการเชื่อมต่อที่ทันสมัย ช่วยให้งานนำเสนอของคุณสะดวกง่ายดาย ด้วยอินเตอร์เฟสที่หลากหลาย โปรเจ็คเตอร์เหล่านี้รองรับอุปกรณ์อนาล็อก แบบเดิมและยังสามารถทำงานร่วมกับ HDMI input ได้อย่างดีอีกด้วย ตัวอย่างของ HDMI input terminals หนึ่งในสองช่องคือ MHL - enabled for the mirroring ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android 

  เพียงแค่เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณที่รองรับ MHL ด้วยสายเคเบิล MHL เพื่อความเพลิดเพลินกับเนื้อหาบนจอภาพขนาดใหญ่ ขณะเชื่อมต่อคุณสามารถ ชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android ของคุณได้ และควบคุมโดยการใช้รีโมทคอนโทรล ของโปรเจ็คเตอร์   Epson iProjection*
  iProjection โปรแกรมที่ใช้สำหรับการฉายภาพแบบไร้สายผ่าน iOS และ Android จากอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา* คุณสมบัตินี้รองรับไฟล์ต่างๆ และให้คุณสามารถ นำเสนองานบน Smart Phone ของคุณได้อย่างง่ายดาย ให้คุณใช้งานบนหน้าจอ สัมผัสอื่นๆ ได้อีก เช่น การเปิดหน้าเว็บและการซูมเข้าหรือออกได้ 


  *โปรแกรม iProjection, ไม่รองรับการค้นหาข้อมูลจากโปรเจ็คเตอร์, การแสดงหลายจอภาพ, ฟังก์ชั่นการกระจาย, การถ่ายโอนเสียง, การโอนย้ายไฟล์, หยุดการเชื่อมต่อและการเข้ารหัสการโอนข้อมูล


  ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกันหลายเครื่อง 
  ด้วยการควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์หลัก สามารถเชื่อมต่อจอภาพได้ถึง 50 จอ ผ่านการฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกันหลายเครื่อง ผ่านโปรเจ็คเตอร์เพียง เครื่องเดียว เครื่องคอมพิวเตอร์หลักทำหน้าที่เป็นตัวกลาง และเลือกสื่อได้สูงถึง 4 จอภาพ เพื่อฉายภาพพร้อมกัน ด้วยฟังก์ชั่นการทำหน้าที่ตัวกลางนี้ คุณสามารถควบคุมและป้องกันการรบกวนจากสิ่งที่กำลังฉายบนจอภาพได้ 

 

ติดตั้งง่าย

  การติดตั้งโปรเจ็คเตอร์ทำได้ง่าย เพียงเสียบปลั๊กพร้อมใช้งานได้ทันที สามารถ ปรับความละเอียดอัตโนมัติและการวัดค่าอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไดร์ฟเวอร์อื่นๆ ยกเว้น Mac OS และเปลี่ยนขนาดจอภาพที่ฉายได้สูงสุดถึง 100 นิ้ว เพื่อให้เหมาะกับ ขนาดของห้องประชุมแต่ละห้อง ให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลบนจอภาพขนาดใหญ่ ได้ทุกที่ที่คุณต้องการ 

 

เพลิดเพลินกับความคมชัด นำเสนองานที่มีชีวิตชีวาด้วยภาพสว่างสูงถึง 3,300 Lumens คำนวณตามมาตรฐาน ISO แบบใหม่ (ISO21118:2013) แสดงให้เห็นว่า ภาพที่ฉายมีความสว่างกว่าแบบเดิมถึง 15% ช่วยให้ภาพมีสีสันสดใส จอภาพ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ถึงแม้ว่าจะมีแสงจากภายนอก นอกจากนี้ระดับความสว่าง จะไม่ลดลงแม้ในโหมดอินเตอร์แอคทีฟ 


 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ปรับความสว่างอัตโนมัติ
  ประหยัดพลังงานและทำให้คุณมีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการปรับ ความสว่างอัตโนมัติ เซ็นเซอร์ตรวจจับความสว่าง จะช่วยวัดระดับความสว่าง ของสภาพแวดล้อมและปรับความสว่างของโปรเจ็คเตอร์อัตโนมัติ ช่วยให้คุณ ประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดพลังงาน ฟังก์ชั่นนี้สามารถปิด/เปิดได้เอง ตามความต้องการของคุณ 

 
 
 
 
   
TAGS HITS