จอ VA vs IPS แตกต่างกันอย่างไร ?​ แบบไหนดีกว่ากัน ?...

คุณโรมันไขข้อสงสัยจอ VA และ IPS แตกต่างกันอย่างไร ? จอแบบไหนดีกว่ากัน ? อธิบายสรุปอย่างละเอียด พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้ท่านเลือกชนิดของจอทีวีให้เหมาะสมกับห้องของท่านมากที่สุด

Published: 01/03/2021

Update: 05/04/2021 | Read: 155