รีวิว Makoto A157 เก้าอี้นวดไฟฟ้า ฟังก์ชั่นครบเหมือนรุ่นใหญ่ ไม่กินที่ มีลำ...

Makoto A157 เก้าอี้นวดไฟฟ้าขนาดกำลังดี สามารถนวดผ่อนคลายได้ตั้งแต่ช่วงคอ – น่อง ถุงลมบริเวณน่องมีฟังก์ชั่นประคบอุ่นช่วยระบบไหลเวียนของเลือด

Published: 03/09/2021

Update: 03/09/2021 | Read: 131