Samsung เปิดตัวมอนิเตอร์ Odyssey Neo G9 จอโค้งเกมมิ่งรุ่นใหม่...

Samsung Electronics เปิดตัวมอนิเตอร์จอโค้ง สายเกมมิ่งรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการ Odysseey Neo G9 ที่ได้เปลี่ยนมาใช้หลอดแบ็คไลท์แบบ Mini-LED เสริมด้วยเทคโนโลยี Quantum (Quantum Mini-LED) ในขนาด 49″

Published: 29/07/2021

Update: 29/07/2021 | Read: 811

รีวิว Samsung Odessy G9 จอ Gaming Monitor จอ Ultra Wide ไซส์ยักษ์ที่จัดเต็ม...

วงการเกมนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในวงการที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งนอกเหนือจากเกมแล้วก็อุปกรณ์ในการเล่นเกมอื่นๆ ถูกพัฒนาควบคู่กันไปด้วยไม่เว้นแม้แต่จอภาพสำหรับการเล่นเกม

คะแนน 8.8/10

Published: 21/09/2020

Update: 14/05/2021 | Read: 1358

รีวิว Samsung Odyssey G9 จอ Gaming Monitor จอ Ultra Wide ไซส์ยักษ์ที่จัดเต็...

วงการเกมนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในวงการที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งนอกเหนือจากเกมแล้วก็อุปกรณ์ในการเล่นเกมอื่นๆ ถูกพัฒนาควบคู่กันไปด้วยไม่เว้นแม้แต่จอภาพสำหรับการเล่นเกม ปัจจุบันคนต่างต้องการจอที่มีความใหญ่และสามารถสัมผัสได้ถึงความสมจริงของเกมความโอบล้อมของภาพโดยรอบให้เปรียบเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงมากที่สุด

คะแนน 8.8/10

Published: 09/09/2019

Update: 11/05/2021 | Read: 14723