JBL WIRELESS MICROPHONE ไมโครโฟนคู่ไร้สาย ใช้งานง่าย สนุกได้ทุกพื้นที่...

ร้องเพลงได้สนุกขึ้นด้วยไมโครโฟนคู่ไร้สาย JBL Wireless Microphone ให้เสียงร้องที่ชัดเจน เก็บทุกรายละเอียดเสียง มีสัญญาณที่เสถียร ร้องสนุกอย่างไม่สะดุด ไม่มีสายให้เกะกะ ใช้งานง่ายในทุกพื้นที่ เพียงเสียบตัวรับสัญญาณ Wireless Dual – Channel Receiver เข้ากับช่องเสียบไมค์ของลำโพง สามารถใช้งานได้ระยะไกลกว่า 10 เมตร ใช้เพียงถ่านแบบ AA 2 ก้อน

Published: 22/03/2022

Update: 22/03/2022 | Read: 409