ทำความเข้าใจ HDR คืออะไร??

หลายคนคงจะรู้สึกตัวแล้วว่า “มาตรฐาน” ของอุตสาหกรรมทีวีที่กำลังจะเปลี่ยนไป จากเดิมที่เป็นความละเอียดแบบ Full HD (1920×1080) ก็จะกลายเป็น Ultra HD (3840×2160) ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้มาตรฐานแบบใหม่แพร่หลายยิ่งขึ้นก็คือคอนเทนท์

Published: 26/08/2015

Update: 07/05/2021 | Read: 196427