LCDTVTHAILAND

Turn Off !!! ปิดทีวี แล้วเชิญเข้ามาพูดคุยเรื่องทั่วไปอะไรก็ได้ในนี้ => ห้องกิจกรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: Demo ที่ สิงหาคม 04, 2013, 12:50:31 pmหัวข้อ: ขอเชิญกด LIKE เพจ SAMSUNG SMART TV COMMUNITY เพื่อรับข่าวสารสมาร์ททีวีล่าสุด!!
เริ่มหัวข้อโดย: Demo ที่ สิงหาคม 04, 2013, 12:50:31 pm
ขอเชิญกด LIKE เพจ SAMSUNG SMART TV COMMUNITY เพื่อรับข่าวสารสมาร์ททีวีล่าสุด!!

(http://postto.me/ie/sspromote.jpg) (https://www.facebook.com/SAMSUNGSMARTTVTHAILAND)

Samsung Smart TV Community จัดตั้งขึ้นโดยเว็บไซต์ LCDTVTHAILAND
เพื่อให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลความรู้ของผู้ใช้งาน Samsung Smart TV
อาทิเช่น บทความและข่าวสารต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานและผู้ผลิต
 เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาให้ Samsung Smart TV เป็นทีวีที่เข้าใจคุณมากที่สุดLIKE เลย ! >> Samsung Smart TV Community (https://www.facebook.com/SAMSUNGSMARTTVTHAILAND)