แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - LCDTVTHAILAND

หน้า: [1] 2 3 ... 13
1
ช่องทางการสำรองที่นั่ง (จำกัดจำนวนแค่ 120 ท่าน) สำรองที่นั่งฟรี!!!
1) E-mail : ส่งมาที่ [email protected]
2) Facebook : https://www.facebook.com/LCDTVTHAILAND/messages/                          
3) Line : @lcdtvthailand   (*ต้องพิมพ์ @ ด้วยนะ)
4) โพสท์จองที่นั่งลงกระทู้นี้เลย

ตัวอย่าง
ให้พิมพ์รายละเอียดชื่อ เบอร์โทร และจำนวนที่นั่ง
- ชื่อ นายสมชาย รักษ์เรียน เบอร์ 091-901-8000 จำนวน 2 ที่

ผู้สำรองที่นั่งเข้าร่วมงาน 113 / 120 ที่
1. คุณสุรพงษ์ อัคคกิจxxx โทร 084-723-0xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
2. คุณดุลย์ ดุลย์xxx โทร 061-523-7xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
3. คุณทิวา ศรีxxx โทร 089-124-0xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
4. คุณพงศธร สมิงxxx โทร 081-750-6xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
5. คุณธภัทร ธนxxx โทร 088-26057xx จำนวน 3 ที่นั่ง
6. คุณวีรวัฒน์ เตชานุxxx โทร 099-789-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
7. คุณอริญชัย ศักดิ์กาxxx โทร 082-989-8xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
8. คุณรชสุ​ แก้วxxx​ โทร 089-664-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
9. คุณณัฐวุฒิ เหมือนเผ่าxxx โทร 081-209-8xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
10. คุณสุธี กุลพงษ์xxx โทร 084-534-8xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
11. คุณสนธยา ยาxxx โทร 084-369-1xxx จำนวน 3 ที่นั่ง
12. คุณทรงศักดิ์ รัศมีxxx โทร 081-205-5xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
13. คุณจรัมพร ฤทธิxxx โทร 090-980-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
14. คุณธีรพงศ์ แสนxxx โทร 064-962-5xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
15. คุณธนิต จุนxxx โทร 085-662-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
16. คุณธีรพงศ์ แสนxxx โทร 064-962-5xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
17. คุณสมชาย แจ่มxxx โทร 089-976-0xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
18. คุณชัยยันต์ โทร 081-782-4xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
19. คุณเล็ก โทร 089-169-7xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
20. คุณณัฐพงศ์ นวชาติxxx โทร 092-436-1xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
21. คุณสมศักดิ์ ​สุข​ศรี​xxx​ โทร 086-557-4xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
22. คุณกิตติภูมิ เรือนxxx โทร 085-934-9xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
23. คุณสุพพัต บุญxxx โทร 084-360-2xxx จำนวน 4 ที่นั่ง
24. คุณโสดถิผล ปา​สุxxx โทร 086-453-9xxx​ จำนวน 2 ที่นั่ง
25. คุณมิ่งสมร สวาxxx โทร 098-278-2xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
26. คุณบุญกิจ ประเสริฐxxx โทร 089-107-0xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
27. คุณปิยะบุตร อินทร์xxx โทร 089-121-3xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
28. คุณทวิช เหล่าxxx โทร 085-904-8xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
29. คุณสุทธวิทย์ จริงxxx โทร 081-646-9xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
30. คุณรพีศักดิ์ เลื่อนผลxxx โทร 086-329-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
31. คุณศักดิ์ชัย ภู่พันธ์xxx โทร 081-831-6xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
32. คุณติณณ์ณพล ฐิติxxx โทร 089-781-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
33. คุณรัฐพล จตุรxxx โทร 063-405-2xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
34. คุณปองพล ประสงค์xxx โทร 084-649-4xxx จำนวน 3 ที่นั่ง
35. คุณภัทรจิต สุนทรxxx โทร 086-793-1xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
36. คุณชาญณรงค์ ดิษยxxx โทร 061-410-1xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
37. คุณภีษวัส งามxxx โทร 080-061-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
38. คุณทวี รัตนวิไลxxx โทร 081-933-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
39. คุณมงคล ววัฒนxxx โทร 083-230-5xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
40. คุณสุธิวัฒน์ บรอxxx โทร 086-763-1xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
41. คุณทวี รัตนวิxxx โทร 081-933-5xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
42. คุณศุภร์กิจฒ์ รุจิกรxxx โทร 088-994-4xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
43. คุณวรพจน์ กิจสินxxx โทร 096-646-3xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
44. คุณไชยยันต์  จานxxx โทร 081-278-2xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
45. คุณปรีชา ปกรณ์xxx โทร 081-815-6xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
46. คุณก้องเกียรติ เรืองxxx โทร 086-622-8xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
47. คุณสายธาร บุบผาxxx โทร 084-451-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
48. คุณภูษิต ประทีปxxx โทร 095-947-1xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
49. คุณธนัญชย์ สุวรรณxxx โทร 087-512-0xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
50. คุณจาตุรงค์ ภูมินิxxx โทร  084-700-3xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
51. คุณสุทธิชัย เกรียงคุณxxx โทร 081-618-1xxx จำนวน 4 ที่นั่ง
52. คุณสุชาติ จิรบันxxx โทร 095-959-9xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
53. คุณกนกพันธ์ อธิคมสุxxx โทร 085-659-9xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
54. คุณศักดิ์ชัย วัฒนเดxxx โทร 081-618-0xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
55. คุณคมปกรณ์ พลายxxx โทร 089-110-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
56. คุณนพดล มั่นxxx โทร 096-787-7xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
57. คุณบัณฑูร โชติxxx โทร 089-103-4xxx จำนวน 3 ที่นั่ง
58. คุณภาณุสักก์ ตระกูลxxx โทร 089-447-9xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
59. คุณศักดิ์สิทธิ์ นุตาxxx โทร 084-118-6xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
60. คุณดำรงเกียรติ หวังxxx โทร 086-300-0xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
61. คุณสุรชัย มงคลวรxxx โทร 081-834-3xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
62. คุณกมล กระจ่างxxx โทร 084-701-0xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
63. คุณเชิดศักดิ์ นันทเดขวิทxxx โทร 085-150-0xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
64. คุณภาณุสักก์ ตระกูลxxx โทร  089-447-9xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
65. คุณชานนท์ จันทรxxx โทร 081-635-3xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
66. คุณอนวัช ไชยxxx โทร 081-346-5xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
67. คุณยศวริศ ลิ้มเมธาxxx โทร 088-889-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
68. คุณนิวัติ คชาxxx โทร 095-919-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
69. คุณตะวัน ศิวะนาxxx โทร 094-519-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
70. คุณปิยะพงศ์ คงเกรียงxxx โทร 085-480-2xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
71. คุณจิตวิสุทธิ์ วนารักษ์xxx โทร 089-004-6xx จำนวน 1 ที่นั่ง
72. คุณประสิทธิ์ ตริตาxxx โทร 089-784-7xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
73. คุณอาณัส กาเซ็มxxx โทร 088-864-1xxx จำนวน 3 ที่นั่ง
74. คุณนัฐพงษ์ เหลืองxxx โทร 084-077-4xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
75. คุณจักรกฤษณ์ ผ่องศรี โทร 087-666-0xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
76.
77.
78.

2
สิ้นสุดการรอคอย !!!! กับ OLED TV เจนเนอเรชั่นที่ 3 ของ Sony ซีรีส์ท็อป A9G และรุ่นรอง A8G โดย OLED TV ทั้งสองรุ่นต่างมีจุดเด่นที่น่าสนใจด้วยกันหลายด้าน อย่าง Sony A9G มี Netflix Calibrated Mode โหมดภาพที่เอาไว้ใช้ดูคอนเทนท์บน Netflix โดยเฉพาะ พร้อมลูกเล่นการสั่งงานด้วย Google Assistant สุดไฮเทค ส่วน Sony A8G ก็เป็น OLED TV ตัวจบที่ครบเครื่องในราคาสุดคุ้ม ทาง LCDTVTHAILAND ก็ขอจัดงานเปิดตัวสินค้า พร้อมบรรยาย+สาธิตคุณภาพแบบเจาะลึกให้แฟนเว็บเข้าร่วมชมกันครับ นำโดย คุณโรมัน และ คุณชานม พร้อมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน

ท้ายงานพบกับ "ราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ" ของ Sony OLED TV ทั้ง A8G และ A9Gเชิญร่วมงานเปิดตัว Sony OLED TV A9G & A8G
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 12.30 - 15.00
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (MRT ห้วยขวาง ทางออก2)


ช่องทางการสำรองที่นั่ง (จำกัดจำนวนแค่ 120 ท่าน) สำรองที่นั่งฟรี !!!
1) E-mail : ส่งมาที่ [email protected]
2) Facebook : https://www.facebook.com/LCDTVTHAILAND/messages/                          
3) Line : @lcdtvthailand   (*ต้องพิมพ์ @ ด้วยนะ)
4) โพสท์จองที่นั่งลงกระทู้นี้เลย

ตัวอย่าง
ให้พิมพ์รายละเอียดชื่อ เบอร์โทร และจำนวนที่นั่ง
ชื่อ นายสมชาย รักษ์เรียน เบอร์ 091-901-8000 จำนวน 2 ที่


โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด MRT ห้วยขวาง ทางออก2

กำหนดการงานเปิดตัว Sony OLED TV A9G & A8G

12.30 : ลงทะเบียน

13.00 : แนะนำ Sony OLED TV ปี 2019 – A9G & A8G

13.10 : สาธิตการใช้งาน Google Assistant + Android TV

13.30 : ทดสอบเสียง

13.50 : ทดสอบภาพ

14.10 : ทดสอบการเล่นเกม PS4 Pro

14.30 : สรุปส่งท้าย

14.40 : จับฉลากแจกรางวัล

15.00 : จบงานบรรยายในงานมี Sony OLED A9G และ A8G พร้อมเปิดสั่งจองในงาน และทีวี Sony ราคาพิเศษทุกรุ่น

Sony A9G OLED TV Master Series ตัวท็อป
ราคาพิเศษ 65" - 129,990 บาท | 55" - 99,990 บาท


Sony A8G OLED TV ตัวรองท็อป
ราคาพิเศษ 65" - 109,990 บาท | 55" - 79,990 บาท
ทดสอบพร้อมเครื่องเล่น 4K  Ultra HD Blu-ray Player
ท้ายงาน ร่วมลุ้น Lucky Draw ของรางวัลสุดพิเศษ!


รางวัลที่ 1 | Sony 4K LED TV รุ่น 55X7000F (55") มูลค่า 17,990 บาท
กติกาการลุ้นรางวัลจะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้


รางวัลที่ 2 | สาย LCD HDMI จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น
รวมภาพงานบรรยายที่ผ่านมาช่องทางการสำรองที่นั่ง (จำกัดจำนวนแค่ 120 ท่าน) สำรองที่นั่งฟรี!!!
1) E-mail : ส่งมาที่ [email protected]
2) Facebook : https://www.facebook.com/LCDTVTHAILAND/messages/                          
3) Line : @lcdtvthailand   (*ต้องพิมพ์ @ ด้วยนะ)
4) โพสท์จองที่นั่งลงกระทู้นี้เลย

ตัวอย่าง
ให้พิมพ์รายละเอียดชื่อ เบอร์โทร และจำนวนที่นั่ง
- ชื่อ นายสมชาย รักษ์เรียน เบอร์ 091-901-8000 จำนวน 2 ที่


3
ช่องทางการสำรองที่นั่ง (จำกัดจำนวนแค่ 120 ท่าน) สำรองที่นั่งฟรี!!!
1) E-mail : ส่งมาที่ [email protected]
2) Facebook : https://www.facebook.com/LCDTVTHAILAND/messages/                          
3) Line : @lcdtvthailand   (*ต้องพิมพ์ @ ด้วยนะ)
4) โพสท์จองที่นั่งลงกระทู้นี้เลย

ตัวอย่าง
ให้พิมพ์รายละเอียดชื่อ เบอร์โทร และจำนวนที่นั่ง
- ชื่อ นายสมชาย รักษ์เรียน เบอร์ 091-901-8000 จำนวน 2 ที่

ผู้สำรองที่นั่งเข้าร่วมงาน 113 / 120 ที่
1. คุณสุรพงษ์ อัคคกิจxxx โทร 084-723-0xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
2. คุณดุลย์ ดุลย์xxx โทร 061-523-7xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
3. คุณทิวา ศรีxxx โทร 089-124-0xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
4. คุณพงศธร สมิงxxx โทร 081-750-6xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
5. คุณธภัทร ธนxxx โทร 088-26057xx จำนวน 3 ที่นั่ง
6. คุณวีรวัฒน์ เตชานุxxx โทร 099-789-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
7. คุณอริญชัย ศักดิ์กาxxx โทร 082-989-8xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
8. คุณรชสุ​ แก้วxxx​ โทร 089-664-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
9. คุณณัฐวุฒิ เหมือนเผ่าxxx โทร 081-209-8xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
10. คุณสุธี กุลพงษ์xxx โทร 084-534-8xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
11. คุณสนธยา ยาxxx โทร 084-369-1xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
12. คุณทรงศักดิ์ รัศมีxxx โทร 081-205-5xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
13. คุณจรัมพร ฤทธิxxx โทร 090-980-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
14. คุณธีรพงศ์ แสนxxx โทร 064-962-5xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
15. คุณธนิต จุนxxx โทร 085-662-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
16. คุณธีรพงศ์ แสนxxx โทร 064-962-5xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
17. คุณสมชาย แจ่มxxx โทร 089-976-0xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
18. คุณชัยยันต์ โทร 081-782-4xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
19. คุณเล็ก โทร 089-169-7xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
20. คุณณัฐพงศ์ นวชาติxxx โทร 092-436-1xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
21. คุณสมศักดิ์ ​สุข​ศรี​xxx​ โทร 086-557-4xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
22. คุณกิตติภูมิ เรือนxxx โทร 085-934-9xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
23. คุณสุพพัต บุญxxx โทร 084-360-2xxx จำนวน 4 ที่นั่ง
24. คุณโสดถิผล ปา​สุxxx โทร 086-453-9xxx​ จำนวน 2 ที่นั่ง
25. คุณมิ่งสมร สวาxxx โทร 098-278-2xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
26. คุณบุญกิจ ประเสริฐxxx โทร 089-107-0xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
27. คุณปิยะบุตร อินทร์xxx โทร 089-121-3xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
28. คุณทวิช เหล่าxxx โทร 085-904-8xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
29. คุณสุทธวิทย์ จริงxxx โทร 081-646-9xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
30. คุณรพีศักดิ์ เลื่อนผลxxx โทร 086-329-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
31. คุณศักดิ์ชัย ภู่พันธ์xxx โทร 081-831-6xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
32. คุณติณณ์ณพล ฐิติxxx โทร 089-781-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
33. คุณรัฐพล จตุรxxx โทร 063-405-2xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
34. คุณปองพล ประสงค์xxx โทร 084-649-4xxx จำนวน 3 ที่นั่ง
35. คุณภัทรจิต สุนทรxxx โทร 086-793-1xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
36. คุณชาญณรงค์ ดิษยxxx โทร 061-410-1xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
37. คุณภีษวัส งามxxx โทร 080-061-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
38. คุณทวี รัตนวิไลxxx โทร 081-933-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
39. คุณมงคล ววัฒนxxx โทร 083-230-5xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
40. คุณสุธิวัฒน์ บรอxxx โทร 086-763-1xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
41. คุณทวี รัตนวิxxx โทร 081-933-5xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
42. คุณศุภร์กิจฒ์ รุจิกรxxx โทร 088-994-4xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
43. คุณวรพจน์ กิจสินxxx โทร 096-646-3xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
44. คุณไชยยันต์  จานxxx โทร 081-278-2xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
45. คุณปรีชา ปกรณ์xxx โทร 081-815-6xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
46. คุณก้องเกียรติ เรืองxxx โทร 086-622-8xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
47. คุณสายธาร บุบผาxxx โทร 084-451-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
48. คุณภูษิต ประทีปxxx โทร 095-947-1xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
49. คุณธนัญชย์ สุวรรณxxx โทร 087-512-0xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
50. คุณจาตุรงค์ ภูมินิxxx โทร  084-700-3xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
51. คุณสุทธิชัย เกรียงคุณxxx โทร 081-618-1xxx จำนวน 4 ที่นั่ง
52. คุณสุชาติ จิรบันxxx โทร 095-959-9xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
53. คุณกนกพันธ์ อธิคมสุxxx โทร 085-659-9xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
54. คุณศักดิ์ชัย วัฒนเดxxx โทร 081-618-0xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
55. คุณคมปกรณ์ พลายxxx โทร 089-110-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
56. คุณนพดล มั่นxxx โทร 096-787-7xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
57. คุณบัณฑูร โชติxxx โทร 089-103-4xxx จำนวน 3 ที่นั่ง
58. คุณภาณุสักก์ ตระกูลxxx โทร 089-447-9xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
59. คุณศักดิ์สิทธิ์ นุตาxxx โทร 084-118-6xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
60. คุณดำรงเกียรติ หวังxxx โทร 086-300-0xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
61. คุณสุรชัย มงคลวรxxx โทร 081-834-3xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
62. คุณกมล กระจ่างxxx โทร 084-701-0xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
63. คุณเชิดศักดิ์ นันทเดขวิทxxx โทร 085-150-0xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
64. คุณภาณุสักก์ ตระกูลxxx โทร  089-447-9xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
65. คุณชานนท์ จันทรxxx โทร 081-635-3xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
66. คุณอนวัช ไชยxxx โทร 081-346-5xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
67. คุณยศวริศ ลิ้มเมธาxxx โทร 088-889-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
68. คุณนิวัติ คชาxxx โทร 095-919-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
69. คุณตะวัน ศิวะนาxxx โทร 094-519-5xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
70. คุณปิยะพงศ์ คงเกรียงxxx โทร 085-480-2xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
71. คุณจิตวิสุทธิ์ วนารักษ์xxx โทร 089-004-6xx จำนวน 1 ที่นั่ง
72. คุณประสิทธิ์ ตริตาxxx โทร 089-784-7xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
73. คุณอาณัส กาเซ็มxxx โทร 088-864-1xxx จำนวน 3 ที่นั่ง
74. คุณนัฐพงษ์ เหลืองxxx โทร 084-077-4xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
75. คุณจักรกฤษณ์ ผ่องศรี โทร 087-666-0xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
76.
77.
78.

4
สิ้นสุดการรอคอย !!!! กับ OLED TV เจนเนอเรชั่นที่ 3 ของ Sony ซีรีส์ท็อป A9G และรุ่นรอง A8G โดย OLED TV ทั้งสองรุ่นต่างมีจุดเด่นที่น่าสนใจด้วยกันหลายด้าน อย่าง Sony A9G มี Netflix Calibrated Mode โหมดภาพที่เอาไว้ใช้ดูคอนเทนท์บน Netflix โดยเฉพาะ พร้อมลูกเล่นการสั่งงานด้วย Google Assistant สุดไฮเทค ส่วน Sony A8G ก็เป็น OLED TV ตัวจบที่ครบเครื่องในราคาสุดคุ้ม ทาง LCDTVTHAILAND ก็ขอจัดงานเปิดตัวสินค้า พร้อมบรรยาย+สาธิตคุณภาพแบบเจาะลึกให้แฟนเว็บเข้าร่วมชมกันครับ นำโดย คุณโรมัน และ คุณชานม พร้อมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน

ท้ายงานพบกับ "ราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ" ของ Sony OLED TV ทั้ง A8G และ A9Gเชิญร่วมงานเปิดตัว Sony OLED TV A9G & A8G
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 12.30 - 15.00
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (MRT ห้วยขวาง ทางออก2)


ช่องทางการสำรองที่นั่ง (จำกัดจำนวนแค่ 120 ท่าน) สำรองที่นั่งฟรี !!!
1) E-mail : ส่งมาที่ [email protected]
2) Facebook : https://www.facebook.com/LCDTVTHAILAND/messages/                          
3) Line : @lcdtvthailand   (*ต้องพิมพ์ @ ด้วยนะ)
4) โพสท์จองที่นั่งลงกระทู้นี้เลย

ตัวอย่าง
ให้พิมพ์รายละเอียดชื่อ เบอร์โทร และจำนวนที่นั่ง
ชื่อ นายสมชาย รักษ์เรียน เบอร์ 091-901-8000 จำนวน 2 ที่


โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด MRT ห้วยขวาง ทางออก2

กำหนดการงานเปิดตัว Sony OLED TV A9G & A8G

12.30 : ลงทะเบียน

13.00 : แนะนำ Sony OLED TV ปี 2019 – A9G & A8G

13.10 : สาธิตการใช้งาน Google Assistant + Android TV

13.30 : ทดสอบเสียง

13.50 : ทดสอบภาพ

14.10 : ทดสอบการเล่นเกม PS4 Pro

14.30 : สรุปส่งท้าย

14.40 : จับฉลากแจกรางวัล

15.00 : จบงานบรรยายในงานมี Sony OLED A9G และ A8G พร้อมเปิดสั่งจองในงาน และทีวี Sony ราคาพิเศษทุกรุ่น

Sony A9G OLED TV Master Series ตัวท็อป
ราคาพิเศษ 65" - 129,990 บาท | 55" - 99,990 บาท


Sony A8G OLED TV ตัวรองท็อป
ราคาพิเศษ 65" - 109,990 บาท | 55" - 79,990 บาท
ทดสอบพร้อมเครื่องเล่น 4K Ultra HD Blu-ray Player
ท้ายงาน ร่วมลุ้น Lucky Draw ของรางวัลสุดพิเศษ!


รางวัลที่ 1 | Sony 4K LED TV รุ่น 55X7000F (55") มูลค่า 17,990 บาท
กติกาการลุ้นรางวัลจะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้


รางวัลที่ 2 | สาย LCD HDMI จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น
รวมภาพงานบรรยายที่ผ่านมาช่องทางการสำรองที่นั่ง (จำกัดจำนวนแค่ 120 ท่าน) สำรองที่นั่งฟรี!!!
1) E-mail : ส่งมาที่ [email protected]
2) Facebook : https://www.facebook.com/LCDTVTHAILAND/messages/                          
3) Line : @lcdtvthailand   (*ต้องพิมพ์ @ ด้วยนะ)
4) โพสท์จองที่นั่งลงกระทู้นี้เลย

ตัวอย่าง
ให้พิมพ์รายละเอียดชื่อ เบอร์โทร และจำนวนที่นั่ง
- ชื่อ นายสมชาย รักษ์เรียน เบอร์ 091-901-8000 จำนวน 2 ที่


5
รายละเอียดโปรโมชั่นภายในงาน

LG

SamsungSony

TCLSharpHisense


Klipsch RSB-6


Polk Magnifi Max


Pioneer LX500


6

เปิดรับจอง Samsung Q900 Series QLED 8K TV

SAMSUNG QA82Q900RBKXXT 8K QLED TV ปี 2019 ขนาด 82 นิ้ว
ราคา 399,990 บาท
----------------------------------------------------
SAMSUNG QA75Q900RBKXXT 8K QLED TV ปี 2019 ขนาด 75 นิ้ว
ราคา 299,990 บาท
----------------------------------------------------
SAMSUNG QA65Q900RBKXXT 8K QLED TV ปี 2019 ขนาด 65 นิ้ว
ราคา 199,990 บาท

มัดจำเพียง 20,000 บาท เท่านั้น ชำระส่วนที่เหลือวันรับสินค้า
พิเศษ !! สั่งจองสินค้าวันนี้ รับฟรี SAMSUNG HW-N950 - ซาวบาร์ มูลค่า 33,990 บาท


ติดต่อ 091-901-7000 / 091-901-8000
LINE ID : @LCDTVTHAILAND
หรือคลิก ADD : https://line.me/R/ti/p/%40tff6946p
Facebook : https://www.facebook.com/LCDTVTHAILAND.SHOP/


7
ช่องทางการจองที่นั่ง | เข้างานฟรี  
- ห้องใหญ่แกรด์บอลลูม นั่งสบายมากจ้า -
- แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ของตัวเองและผู้ติดตาม มาตามช่องทางดังต่อไปนี้ -

ยกตัวอย่าง
- สมศักดิ์ รักเรียน เบอร์ 091-901-7000 x 1 ที่
- ชานนท์ จุทัยรัศม์ เบอร์ 095-209-9000 x 1 ที่

1) E-mail : ส่งมาที่ [email protected]
2) Facebook : https://www.facebook.com/LCDTVTHAILAND/messages/                          
3) Line : @lcdtvthailand   (*ต้องพิมพ์ @ ด้วยนะ)
4) โทร 091-901-7000 | 091-901-8000
5) โพสท์จองที่นั่งลงกระทู้นี้เลยรายชื่อผู้ลงทะเบียน 116 / 150 ที่
#ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี

1. คุณสุธี กุลพงษ์xxx เบอร์โทรศัพท์ 084-534-8xxx
2. คุณณรงค์รถ จันทรxxx เบอร์โทรศัพท์ 081-845-1xxx
3. คุณณัฐวุฒิ เหมือนxxx เบอร์โทรศัพท์ 081-209-8xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
4. คุณวรเทพ ใจxxx เบอร์โทรศัพท์ 086-565-3xxx
5. คุณสุพัฒน์ เกียรติxxx เบอร์โทรศัพท์ 081-456-3xxx
6. คุณธนพล จันทรxxx เบอร์โทรศัพท์ 062-236-9xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
7. คุณดุลย์ ดุลย์xxx เบอร์โทรศัพท์ 061-523-7xxx
8. คุณอนิวรรต ศรีxxx เบอร์โทรศัพท์ 093-581-9xxx
9. คุณธนิศา ศรีxxx เบอร์โทรศัพท์ 083-254-9xxx
10. คุณธนรรถ จันทรxxx เบอร์โทรศัพท์ 085-907-9xxx
11. คุณจิตวิสุทธิ์ วนารักษ์xxx เบอร์โทรศัพท์ 089-004-6xxx
12. คุณอริญชัย ศักดิ์การินxxx เบอร์โทรศัพท์ 082-989-8xxx
13. คุณภากร จูอนุวัฒนxxx เบอร์โทรศัพท์ 097-925-4xxx
14. คุณรชสุ​  แก้วอัมxxx เบอร์โทรศัพท์ 089-664-5xxx
15. คุณภิญโญ โป๊ะxxx เบอร์โทรศัพท์ 081-899-6xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
16. คุณพัลลภ นานาxxx เบอร์โทรศัพท์ 089-664-1xxx
17. คุณธนบดี ไชยxxx เบอร์โทรศัพท์ 098-932-5xxx จำนวน 5 ที่นั่ง
18. คุณมาโนช ชูxxx เบอร์โทรศัพท์ 081-133-5xxx
19. คุณรพีศักดิ์ เลื่อนผลxxx เบอร์โทรศัพท์ 086-329-5xxx
20. คุณพงศธร ฉันทxxx เบอร์โทรศัพท์ 061-017-5xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
21. คุณกิตติพงษ์ อัสสรัตxxx
22. คุณกิตติพัทธ์ อัสสรัตxxx
23. คุณเกศรินทร์ คำxxx
24. คุณสุภารมย์ ประทีปxxx
25. คุณพลอยชมภู ใจxxx เบอร์โทรศัพท์ 081-813-8660
26. คุณวัชยุทธ บำรุงxxx
27. คุณธัญญารัตน์ วังคะxxx เบอร์โทรศัพท์ 086-059-4945
28. คุณอังคณา เมธาxxx
29. คุณวิโรจน์ เมธาxxx
30. คุณสุรพงษ์ เมธาxxx
31. คุณสุมาลี  หญิงประxxx เบอร์โทรศัพท์ 089-968-8xxx
32. คุณภีษวัส  งามxxx เบอร์โทรศัพท์ 080-061-5xxx
33. คุณสมเจตน์ เลี้ยงxxx เบอร์โทรศัพท์ 089-819-0xxx
34. คุณธนิต จุนxxx เบอร์โทรศัพท์ 085-662-5xxx
35. คุณอัจฉรา วิทยาxxx เบอร์โทรศัพท์ 081-981-9xxx
36. คุณคีอานู ฟอสxxx เบอร์โทรศัพท์ 088-293-0xxx
37. คุณคมปกรณ์ พลายxxx เบอร์โทรศัพท์ 089-110-5xxx
38. คุณเลอพงศ์ เพ็ชร์xxx เบอร์โทรศัพท์ 064-153-9xxx
39. คุณไพโรจน์  ขาวสำxxx เบอร์โทรศัพท์ 081-516-7xxx
40. คุณภูวเดช ตั้งตรงxxx เบอร์โทรศัพท์ 081-341-3xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
41. คุณจิรวัฒน์ พงษ์xxx เบอร์โทรศัพท์ 081-694-3xxx
42. คุณจักรวรรดิ สุคนxxx เบอร์โทรศัพท์ 097-163-7xxx
43. คุณจักรพงษ์ ประถมxxx เบอร์โทรศัพท์ 081-642-5xxx
44. คุณปิยวัฒน์ ดำรงxxx เบอร์โทรศัพท์ 099-191-4xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
45. คุณจิตติรัตน์ จันทร์xxx เบอร์โทรศัพท์ 081-622-0xxx
46. คุณอภิวัฒน์ จันทร์xxx เบอร์โทรศัพท์ 082-213-8xxx
47. คุณรุ่งโรจน์  ฉวีพูนxxx เบอร์โทรศัพท์  081-766-7xxx
48. คุณวิชัย ชูวิxxx เบอร์โทรศัพท์ 085-076-5xxx
49. คุณสุขุม พูลxxx เบอร์โทรศัพท์ 099-245-7xxx
50. คุณสุทธิภัทร คงxxx เบอร์โทรศัพท์ 092-991-7xxx
51. คุณวิสุทธิ์ ชีวxxx เบอร์โทรศัพท์ 086-565-3xxx จำนวน 4 ที่นั่ง
52. คุณธนโชติ นิยมxxx เบอร์โทรศัพท์ 086-984-0xxx
53. คุณสุทธิชัย เกรียงxxx เบอร์โทรศัพท์ 081-618-1xxx
54. คุณสุธี เกรียงxxx เบอร์โทรศัพท์ 089-145-9xxx
55. คุณเอกชัย ลิ้มxxx เบอร์โทรศัพท์ 087-075-4xxx
56. คุณปวีพงษ์ พัฒนxxx เบอร์โทรศัพท์ 086-557-7xxx
57. คุณ Teerachai Rungchaxxx เบอร์โทรศัพท์ 095-952-0xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
58. คุณปองพล ประสงค์xxx เบอร์โทรศัพท์ 084-649-4xxx
59. คุณภัทรจิต สุนทรxxx เบอร์โทรศัพท์ 086-793-1xxx
60. คุณชัย​  ธารา​xxx เบอร์โทรศัพท์ 089-789-6xxx
61. คุณอนันตพล จันทรxxx เบอร์โทรศัพท์ 092-619-2xxx
62. คุณสุพพัต บุญxxx เบอร์โทรศัพท์ 084-360-2xxx จำนวน 4 ที่นั่ง
63. คุณสุรพันธ์ เศารยะxxx เบอร์โทรศัพท์ 089-149-1xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
64. คุณสาธิต ดีxxx เบอร์โทรศัพท์ 094-515-2xxx
65. คุณจาริ​วัฒน์​ อุปการxxx เบอร์โทรศัพท์ 082- 419-2xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
66. คุณเติมพงศ์ มโนxxx เบอร์โทรศัพท์ 0063-446-1xxx
67. คุณลักขณา ชักxxx เบอร์โทรศัพท์ 063-446-1xxx
68. คุณกิตติ์ภวิศ  พันxxx เบอร์โทรศัพท์ 081-571-5xxx
69. คุณปิยะชาติ วัฒนxxx เบอร์โทรศัพท์ 081-350-0xxx
70. คุณฐานิสร์ มหาxxx เบอร์โทรศัพท์ 084-643-5xxx
71. คุณศุภร์กิจฒ์ รุจิกรxxx เบอร์โทรศัพท์ 088-994-4xxx
72. คุณกฤษดา ศรีxxx เบอร์โทรศัพท์ 095-954-2xxx
73. คุณรถพล จตุรxxx เบอร์โทรศัพท์ 063-405-2xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
74. คุณศิริวัฒน์  อนันต์xxx เบอร์โทรศัพท์ 081-913-4xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
75. คุณบุญกิจ ประเสริฐxxx เบอร์โทรศัพท์ 089-107-0xxx
76. คุณเกียรติศักดิ์ วุฒิxxx เบอร์โทรศัพท์ 081-902-3xxx
77. คุณยอดรัก ศิลปxxx เบอร์โทรศัพท์ 081-655-1xxx
78. คุณทิวา ศรีxxx เบอร์โทรศัพท์ 089-124-0xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
79. คุณศักย์ศรณ์ สุวรxxx เบอร์โทรศัพท์ 061-691-4xxx
80. คุณวิโรจน์ โสภณxxx เบอร์โทรศัพท์ 086-778-8xxx
81. คุณภานุรุจ วิจิตรxxx เบอร์โทรศัพท์ 081-863-6xxx
82. คุณศิริพร ฉันทxxx เบอร์โทรศัพท์ 081-456-4xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
83. คุณองอาจ  ตรีxxx เบอร์โทรศัพท์ 062-008-8xxx จำนวน 3 ที่นั่ง
84. คุณวีรวัฒน์ เตชาxxx เบอร์โทรศัพท์ 099-789-5xxx
85. คุณจรัล  หทัยxxx เบอร์โทรศัพท์ 081-830-8xxx
86. คุณสชาร์ โชติxxx เบอร์โทรศัพท์ 094-256-6xxx
87. คุณศักดิ์ชัย วัฒนxxx เบอร์โทรศัพท์ 081-618-0xxx
88. คุณชณิชา วงศ์หิรัญxxx เบอร์โทรศัพท์ 086-491-0xxx
89. คุณองอาจ ตรีxxx เบอร์โทรศัพท์ 089-112-3xxx
90. คุณธนาธิป วิชชุxxx เบอร์โทรศัพท์ 081-667-6xxx
91. คุณกมล กระจ่างxxx เบอร์โทรศัพท์ 084-701-0xxx
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

8
สวัสดีชาว LCDTVTHAILAND ทุกท่านครับ เผลอแว๊บเดียวเว็บของพวกเราก็ก่อตั้งครบ 10 ปีแล้ว เริ่มตั้งแต่ปี 2009 จวบจนปีนี้ 2019 จึงขอจัดงานแฟนมิทติ้งครั้งใหญ่ที่สุดในวันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 2019 พร้อมงานบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "เปิดตัวนวัตกรรมทีวีแห่งอนาคต" ครั้งแรกในไทย 8K TV แท้ ความละเอียด 33 ล้าานพิกเซล สาธิตเคียงคู่คอนเทนต์ 8K แท้ | 4K OLED TV ที่มีลูกเล่น AI ผู้ช่วยอัจฉริยะที่จะเปลี่ยนวิถีการรับชมไปอย่างสิ้นเชิง มาสัมผัสทีวีเหล่านี้ตัวเป็นๆอย่างใกล้ชิดก่อนใคร คนรักการดูหนังห้ามพลาด !

ท้ายงานมีให้ร่วมสนุกแจกของรางวัลมากมาย และ พบโปรโมชั่นทีวีราคาพิเศษที่สุดในไทยภายในงานนี้เท่านั้น (จำนวนจำกัด) !!!


#ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี !!!

งาน : ครบรอบ 10 ปี เว็บ LCDTVTHAILAND
หัวข้อบรรยาย : เปิดนวัตกรรมทีวีแห่งอนาคต
วัน : เสาร์ที่ 30 มี.ค. 2019
เวลา : 12.30-15.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท (ภายในงาน BAV HI-END Show)
ห้อง : ชั้น 7 แกรนด์บอลลูม
นำบรรยายโดย : คุณโรมัน และคุณชานม พร้อมทีมงาน LCDTVTHAILAND

*อาจมีทีวีรุ่นใหม่อื่นๆ มาสมทบอีก!

ตารางงาน
12.30 : ลงทะเบียน
13.00 : 10 ปีวิวัฒนาการทีวี
13.15 : เปิดตัวที่สุดแห่งนวัตกรรมทีวี พร้อมสาธิตเทคนิคการใช้งาน
          - 8K QLED TV รุ่น Q900R จาก Samsung - ครั้งแรกในไทย
          - 8K TV จอยักษ์ 80" รุ่น AX1 จาก Sharp - ครั้งแรกในไทย
          - 4K OLED TV รุ่น A9F จาก Sony
          - 4K OLED TV ราคาเอื้อมถึงจาก Skyworth
          - สาธิตลูกเล่น AI ผู้ช่วยอัจฉริยะของทีวี กลับบ้านไปทำตามได้เลย

14.30 : บทสรุปซื้อทีวีอย่างไรให้ "คุ้มค่า" และ "รองรับอนาคต"
14.45 : Lucky Draw จับฉลากแจกของรางวัลครั้งใหญ่
15.00 : ปิดงานบรรยาย
15.10 : โปรโมชั่นทีวีราคาพิเศษพร้อมของแถม One-Day-Sale

พบกันที่โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
โรงแรมอยู่ใกล้กับ BTS นานา


งานนี้เหมาะกับใคร ?
1) ท่านที่ชื่นชอบจอภาพและเทคโนโลยี
2) ท่านที่กำลังตัดสินใจซื้อทีวีใหม่ มาหาความรู้
3) ท่านที่เป็นแฟนเว็บของพวกเรา ^ ^
4) ท่านที่อยากได้ทีวีราคาพิเศษ มาสอยได้ในงานช่องทางการจองที่นั่ง | เข้างานฟรี  
- ห้องใหญ่แกรด์บอลลูม นั่งสบายมากจ้า รับ 100 ที่ -
- แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร มาตามช่องทางดังต่อไปนี้ -

1) E-mail : ส่งมาที่ [email protected]
2) Facebook : https://www.facebook.com/LCDTVTHAILAND/messages/                          
3) Line : @lcdtvthailand   (*ต้องพิมพ์ @ ด้วยนะ)
4) โทร 091-901-7000 | 091-901-8000
5) โพสท์จองที่นั่งลงกระทู้นี้เลยท้ายงานลุ้นของรางวัลมากมาย | แจกฟรี
1) Android TV Worldtech ขนาด 50" มูลค่า 10,990 บาท
2) สาย LCD HDMI : Jericho | Hitman | Sting รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท
3) ปลั๊กกรองไฟ จำนวน 2 รวมมูลค่า 2,500 บาท
4) ของที่ระลึกจากแบรนด์ทีวีชั้นนำ Samsung, Sony, Skyworth, LG, Sharp, Hisense

---- ท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและอยู่จนจบงานบ่าย 3 โมง มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล ฟรี -------

รางวัลที่ 1


รางวัลที่ 2

แล้วพบกัน
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2019 นี้ พบกับงานฉลองครบรอบ 10 ปีเว็บ LCDTVTHAILAND พร้อมงานนบรรยายเปิดตัวสินค้าวัตกรรม 8K TV | AI | OLED TV ที่แรกในไทย ได้ความรู้ ควบคู่ความบันเทิง แถมมีโอกาสได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านฟรีอีก และพิเศษสุดๆสำหรับท่านต้องการสอยทีวีเทพราคาดี เรามีโปรโมชั่นที่แรงที่สุดในไทยเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้น มาเจอกันที่โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท ลง BTS สถานีนานา ในเวลา 12.30-15.00 จ้า !!!

11
โปรโมชั่นงาน SALE ครั้งใหญ่ที่สุดของเรา
งาน SALE ฉลองครบรอบ 4 ปีร้านแอลซีดีทีวีไทยแลนด์
วันที่ 31 ต.ค. – 3 พ.ย. นี้ 4 วันเท่านั้น
พิเศษ ! ซื้อทีวีทุกรุ่นทุกยี่ห้อ แถมสาย JERICHO HDMI 4K สายเงินคุณภาพสูงมูลค่า 2,490 บาทฟรี


ซื้อทีวีทุกรุ่น รับไปเลย สาย HDMI รุ่น JERICHO
รองรับการใช้งานระดับ 4K HDR แถมประกันตลอดชีพ
มูลค่า 2,490 บาท

โปรโมชั่นที่ดีที่สุดในรอบปี
1) ทีวีแบรนด์ดังทั้ง 4K และ Smart TV ราคาสุดพิเศษจำนวนจำกัด
2) ซื้อทีวีทุกตัว แถมสาย LCD HDMI รุ่น JERICHO สายเงินคุณภาพสูงรองรับ 4K HDR มูลค่า 2,490 บาทฟรี !!!
3) ซื้อลำโพง Soundbar ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ แถมสาย LCD HDMI รุ่น JERICHO สายเงินคุณภาพสูงรองรับ 4K HDR มูลค่า 2,490 บาทฟรี !!!
4) ซื้อเครื่องเล่น 4K UHD Blu-ray Player ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ แถมสาย LCD HDMI รุ่น JERICHO สายเงินคุณภาพสูงรองรับ 4K HDR มูลค่า 2,490 บาทฟรี !!!
4) สินค้า Clearance ตกรุ่น ทำราคาพิเศษ มาก่อนได้ก่อน


กิจกรรมพิเศษ
1) ลูกค้าที่มา "ซื้อทีวีที่หน้าร้านด้วยตัวเอง" ในช่วงเวลา 4 วันโปรโมชั่นมีสิทธิ์หย่อนคูปองลุ้นชิงโชค
- PlayStation 4 Pro มูลค่า 15,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
- หูฟัง LG HBS-A100 มูลค่า 4,490 บาท จำนวน 2 รางวัล
- ลำโพงบลูทูธ LG PH 1 มูลค่า 1,490 บาท จำนวน 2 รางวัล

2) ลูกค้าที่มาซื้อทีวีที่ร้านในวันพุธที่ 31 ต.ค. และ พฤหัสที่ 1 พ.ย. จะได้สิทธิ์ในการซื้อหูฟัง LG HBS-A100 ในราคาเพียง 44 บาทเท่านั้นจากปกติ 4,490 บาท จำกัด 5 เครื่องต่อวัน มาก่อนได้ก่อน !

3) ลูกค้าที่มาซื้อทีวีที่ร้านในวันศุกร์ 2 พ.ย. และ เสาร์ที่ 3 พ.ย. จะได้สิทธิ์ในการซื้อลำโพงบลูทูธ LG PH1 ในราคาเพียง 44 บาทเท่านั้นจากปกติ 1,490 บาท จำกัด 5 ชิ้นต่อวัน มาก่อนได้ก่อน !


มาเจอกันที่
- ที่ร้าน LCDTVTHAILAND ซอยพัฒนาการ 53 (10.00-19.00 น.)
- หรือซื้อผ่านเว็บออนไลน์ www.lcdtvthailandshop.com เท่านั้น
- โทร 091-901-7000 และ 091-901-8000
- แอดไลน์ @LCDTVTHAILAND มาสอบถามกันได้
- ขับรถมาเองกด Google Map มาที่ "ร้าน LCDTVTHAILAND" วิ่งตามแผนที่มาได้เลย จอดรถได้ทั้งในซอยและหลังซอย

✅ เช็คราคาทีวีทั้งหมด : http://bit.ly/2JjC46r
✅ Facebook Inbox : http://bit.ly/lcdinbox


13
ช่องทางการสำรองที่นั่ง ฟรี (จำกัดจำนวนแค่ 120 ท่าน) สำรองที่นั่งฟรี!!!
1) E-mail : ส่งมาที่ [email protected]
2) Facebook : https://www.facebook.com/LCDTVTHAILAND/messages/                          
3) Line : @lcdtvthailand   (*ต้องพิมพ์ @ ด้วยนะ)
4) โพสท์จองที่นั่งลงกระทู้นี้เลยผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 12.30 เป็นต้นไป
ส่วนท่านที่สนใจซื้อสินค้า Sony สามารถชมโปรโมชั่นได้วันงานตั้งแต่เวลา 10.00 - 13.00 และช่วงเวลา 15.00 - 18.00 ของวันงาน  

ตัวอย่างการสำรองที่นั่ง
ให้พิมพ์รายละเอียดชื่อ เบอร์โทร และจำนวนที่นั่ง
ชื่อ นายสมชาย รักษ์เรียน เบอร์ 0919018000 จำนวน 1 ที่

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมงานเปิดตัว Sony Master Series A9F OLED TV ครั้งแรกในเมืองไทย!! ( 106 / 120)
1. คุณศักดิ์ชัย ภู่พันxxx โทร. 081-831-6xxx จำนวน 1 ที่นั่ง
2. คุณจิตวิสุทธิ์ วนารักษ์xxx โทร. 089-004-6xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
3. คุณธนากร ลี้xxx โทร. 081-623-3xxx
4. คุณฐากูร ไพรัชนxxx โทร. 099-696-6xxx
5. คุณจุฑามาศ พฤฒิxxx
6. คุณสรรชัย วัฒนxxx โทร. 086-400-6xxx
7. คุณอลงกรณ์ ศรีรดิxxx โทร. 089-169-7xxx
8. คุณเอกราช อัครxxx โทร. 082-873-2xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
9. คุณกิตติ สุริยxxx โทร. 081-489-1xxx
10. คุณมงคล สุxxx โทร. 083-432-2xxx
11. คุณสุริยพันธุ์ ธีราภาxxx โทร. 085-955-6xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
12. คุณวัฒนรณ วิทยประxxx โทร. 081-974-5xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
13. คุณปิยวัฒน์ ดำรงxxx โทร. 099-191-4xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
14. คุณปิยนัฏ ละออxxx โทร. 085-127-0xxx
15. คุณประวิทย์ ตั้งอาxxx โทร. 092-261-9xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
16. คุณกัมพล อิฐxxx โทร. 089-111-2xxx
17. คุณธวัช วัฒนอัคxxx
18. คุณกีรติ เดชxxx โทร. 081-092-8xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
19. คุณสุทธิชัย เกรียงxx โทร. 081-618-1xx จำนวน 2 ที่นั่ง
20. คุณพิศิษฏ์ มหาxxx โทร. 091-716-8xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
21. คุณคมปกรณ์ พลาxxx โทร. 089-110-5xxx
22. คุณธนิต จุนxxx โทร. 085-662-5xxx
23. คุณวฐา สุธีโสxxx โทร. 090-989-2xxx
24. คุณรชสุ แต้วxxx โทร. 089-664-5xxx
25. คุณกิตติศักดิ์ ชูxxx โทร. 062-794-9xxx
26. คุณริศ ลิ้มเลิศxxx  จำนวน 2 ที่นั่ง
27. คุณฐานิสร์ มหาxxx โทร. 084-643-5xxx
28. คุณเอกชัย ลิ้มxxx โทร. 087-075-4xxx
29. คุณณัฐกุล ลิ้มกาญจxxx โทร. 082-655-6xxx
30. คุณรุ่งโรจน์  ฉวีพูนxxx โทร. 081-766-7xxx
31. คุณภูวเดช ตั้งตรงxxx โทร. 081-341-3xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
32. คุณภาสันต์ ศรีxxx โทร. 086-930-9xxx
33. คุณสุริยัน จุฑานุxxx
34. คุณสมชาย แจ่มxxx โทร. 089-976-0xxx
35. คุณธีรพงศ์ แสนxxx โทร. 095-045-5xxx  จำนวน 2 ที่นั่ง
36. คุณมรุพงศ์  ขุนชนะสงxxx โทร. 085-679-8xxx
37. คุณวรัญญู ธรรมหิxxx โทร. 099-195-5xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
38. คุณโตม เณรxxx โทร. 081-556-2xxx
39. คุณศุภร์กิจฒ์ รจิกรxxx โทร. 088-994-4xxx
40. คุณโสพัส นันทxxx โทร. 086-515-6xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
41. คุณสิทธิพร เทียมxxx โทร. 084-154-4xxx
42. คุณวันวิสา พุ่มxxx โทร. 097-009-9xxx
43. คุณปัญญา บุญเอนกxxx โทร. 081-732-6xxx
44. คุณเถกิง นันทิวัชxxx โทร. 089-455-8xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
45. คุณพรศักดิ์ จันทร์xxx โทร. 087-697-0xxx
46. คุณทิวา ศรีxxx โทร. 089-124-0xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
47. คุณถวัลย์ ฉัตรสมxxx โทร. 081-621-6xxx
48. คุณณัฐปคัลภ์ สุนันทxxx โทร. 089-009-3xxx
49. คุณพีร์ ศรีxxx โทร. 081-530-9xxx
50. คุณกิตติพงศ์ ตรีธนxxx โทร. 081-735-8xxx
51. คุณภาสกร เอี่ยมอมรxxx โทร. 084-099-0xxx
52. คุณณัฐปคัลภ์ สุนันทxxx โทร. 089-009-3xxx
53. คุณธนรรถ จันทรxxx โทร. 085-907-9xxx
54. คุณรวรรณ ปัณxxx โทร. 086-392-4xxx จำนวน 3 ที่นั่ง
55. คุณไชยยันต์ จานxxx โทร. 081-278-2xxx
56. คุณจตุรงค์ ท่าxxx โทร. 064-546-3xxx
57. คุณทินกร วาระxxx จำนวน 2 ที่นั่ง
58. คุณวิโรจน์ สิริรังสิxxx โทร. 081-442-2xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
59. คุณกมล กระจ่างxxx โทร. 084-701-0xxx
60. คุณธนาบุตร ภัทรxxx โทร. 094-949-4xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
61. คุณปรีชา ปกรณ์xxx โทร. 081-815-6xxx
62. คุณสราวุธ นนทxxx โทร. 081-958-2xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
63. คุณภูษณัฐ ปางxxx โทร. 087-767-5xxx
64. คุณวิลาวรรณ เกตุxxx โทร. 086-526-1xxx
65. คุณฐิติพงศ์ จิรากรxxx โทร. 086-989-7xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
66. คุณภูวพันธ์ เผ่าxxx โทร. 081-398-3xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
67. คุณสุขทัศน์ สมรรxxx โทร. 080-034-9xxx
68. คุณสมชาย แจ่มxxx โทร. 089-976-0xxx
69. คุณวิชญาดา xxx โทร. 086-333-9xxx
70. คุณกฤตนุ กฤตยาxxx โทร. 081-929-9xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
71. คุณพริยะ อดุลยxxx โทร. 091-773-7xxx
72. คุณตะวันเศรษฐ์ เซ็นxxx โทร. 081-992-6xxx
73. คุณสายธาร บุบxxx โทร. 084-451-5xxx
74. คุณดิเรก ศักดิ์xxx โทร. 085-552-2xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
75. คุณอริญชย์ กุลxxx โทร. 092-572-2xxx
76. คุณมนตรี สาพะพิxxx โทร. 089-100-6xxx
77. คุณนที เปี่ยมxxx โทร. 088-099-4xxx
78. คุณชัยยุทธ อัศวเมธีxxx โทร. 089-214-2xxx
79. คุณสุพัฒน์ เหลืองxxx โทร. 084-125-3xxx
80.
81.
82.
83.
84.
85.


14
สิ้นสุดกับการรอคอย ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเปิดตัว Sony Master Series A9F OLED TV  ทีวีรุ่นใหม่เรือธงล่าสุดของ Sony ประจำปี 2018 ซึ่งรุ่นนี้ได้อัดแน่นความพิเศษไว้มากมายสมกับเป็นตัวท็อป โดยรุ่นนี้ได้ใช้ชิปประมวลผล X1 Ultimate ที่ช่วยยก "มิติภาพ" (Depth) และ "รายละเอียด" (Resolution) เป็นอีกขั้นที่เหนือกว่า X1 Extreme ในรุ่น A8F และ A1E และยังมี Auto Cal ปรับภาพอัตโนมัติ, อีกทั้ง Sony A9F รุ่นนี้ยังมีโหมดปรับสำหรับแอปพลิเคชั่นสตรีมมิ่งอย่าง Netflix ด้วย

ตัวลำโพงกำลังขับ 98watts แบบ 3.2 แชนแนล มีโหมดในการแปลงลำโพงทีวีให้กลายเป็นลำโพงเซ็นเตอร์ใช้ร่วมกับชุดโฮม,  Android TV ที่อัพเกรดใช้งานได้ง่า่ยขึ้น รองรับ Google Assistant ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นทีวีรุ่นใหม่ที่ยกเครื่องอัพเกรดทั้งระบบ ด้วยความที่ยกเครื่องใหม่แบบนี้ ทางทีมงาน LCDTVTHAILAND และ Sony อยากเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานนี้ จะได้พิสูจน์ถึงความดีงามของ Sony Master Series A9F OLED TV ไปพร้อมๆ กัน

เชิญร่วมงานเปิดตัว Sony Master Series A9F OLED TV !!
จากเลนส์สู่ห้องนั่งเล่น... ดั่งอุดมคติของผู้กำกับ!!
วันที่ 29 กันยายน 2018 เวลา 12.30 - 15.00 | โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด
จำกัดจำนวน 120 ที่นั่ง
สถานที่จัด โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ห้วยขวาง ทางออก 2)
วันเสาร์ที่ 29 เดือนกันยายน 2561
เวลา 12.30 - 15.00 น
.

นำบรรยายโดย คุณโรมัน และคุณชานม พร้อมทีมงาน LCDTVTHAILAND
กำหนดการ
12.30 : เริ่มลงทะเบียน
13.00 : แนะนำ Sony Master Series OLED TV A9F
13.10 : ทดสอบการรับชมภาพยนตร์ ทั้งรูปแบบ 4K Blu-ray Disc และ 4K Netflix
13.30 : ทดสอบฟีเจอร์การปรับภาพอัตโนมัติ
13.45 : ทดสอบการเล่นเกม
14.00 : ทดสอบเสียง Acoustic Surface Audio+
14.15 : Google Assistant
14.30 : บทสรุป A9F VS A8F VS LED TV
14.40 : Lucky Draw
15.00 : จบงานบรรยายช่องทางการสำรองที่นั่ง ฟรี (จำกัดจำนวนแค่ 120 ท่าน) สำรองที่นั่งฟรี!!!
1) E-mail : ส่งมาที่ [email protected]
2) Facebook : https://www.facebook.com/LCDTVTHAILAND/messages/                          
3) Line : @lcdtvthailand   (*ต้องพิมพ์ @ ด้วยนะ)
4) โพสท์จองที่นั่งลงกระทู้นี้เลย
Sony Master Series  OLED TV A9F ตัวท็อปสุดปี 2018 ของ Sony ภายในงานมีนำมาแสดงทั้งขนาด 55" และ 65"


ภาพด้านข้าง ของ Sony Master Series OLED TV A9F ตัวท็อปสุดปี 2018 ของ Sony


ภาพด้านหลัง ของ Sony Master Series OLED TV A9F ตัวท็อปสุดปี 2018 ของ Sony


Sony OLED TV A8F มีมาโชว์ทั้งขนาด 55" และ 65"


Sony 4K LED TV X7000F


แผ่น 4K Blu-ray ยกมาเป็นกองทัพ


ร่วมกับเครื่องเล่น 4K Blu-ray Player


ผู้ช่วยอัจฉริยะ Google Assistant
ท้ายงานมีกิจกรรม Lucky Draw ใครจะเป็นผู้โชคดี ต้องมาลุ้นกัน!!

แอบใบ้นิดหนึ่งว่ามีเยอะกว่าที่เราลงไว้!!


งานนี้มีทีวี Sony ราคาพิเศษวันเดียวมาขายด้วยนะครับ
ประมวลภาพงานบรรยายครั้งที่ผ่านๆ มา


ช่องทางการสำรองที่นั่ง ฟรี (จำกัดจำนวนแค่ 120 ท่าน) สำรองที่นั่งฟรี!!!
1) E-mail : ส่งมาที่ [email protected]
2) Facebook : https://www.facebook.com/LCDTVTHAILAND/messages/                          
3) Line : @lcdtvthailand   (*ต้องพิมพ์ @ ด้วยนะ)
4) โพสท์จองที่นั่งลงกระทู้นี้เลย

15
ช่องทางการสำรองที่นั่ง ฟรี (จำกัดจำนวนแค่ 150 ท่าน) สำรองที่นั่งฟรี!!!
1) E-mail : ส่งมาที่ [email protected]
2) Facebook : https://www.facebook.com/LCDTVTHAILAND/messages/                          
3) Line : @lcdtvthailand   (*ต้องพิมพ์ @ ด้วยนะ)
4) โพสท์จองที่นั่งลงกระทู้นี้เลยผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 12.30 - 15.00
ส่วนท่านที่สนใจซื้อสินค้า Sony สามารถชมโปรโมชั่นได้วันงานตั้งแต่เวลา 10.00 - 13.00 และช่วงเวลา 15.00 - 18.00 ของวันงาน เสาร์ที่ 23 มิถุนายนนี้

ตัวอย่างการสำรองที่นั่ง
ให้พิมพ์รายละเอียดชื่อ เบอร์โทร และจำนวนที่นั่ง
ชื่อ นายสมชาย รักษ์เรียน เบอร์ 0919018000 จำนวน 1 ที่


รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมงานเปิดตัว Sony A8F OLED TV ครั้งแรกในเมืองไทย!! ( 137/ 150)
1. ธภัทร ธนXXXXX เบอร์โทร 088-260XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
2. Rachanon OunXXXX เบอร์โทร 090-919XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
3. ธนิต จุนXXXXX เบอร์โทร 085-662XXXX
4. มานพ สกุลXXXXX เบอร์โทร 086-396XXXX
5. ธรรมนาถ ทองXXXXX เบอร์โทร 061-609XXXX
6. Suppakit BalaXXXXX เบอร์โทร 092-027XXXX
7. กุลเทพ เกษาXXXX เบอร์โทร 089-182XXXX
8. ธนบดี ไชยXXXX เบอร์โทร 098-932XXXX จำนวน 3 ที่นั่ง
9. วิชัย ชูวิXXXX เบอร์โทร 085-076XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
10. ภัควรินทร์ ชัยXXXXX เบอร์โทร 080-999XXXX
11. ธรรมนาถ ทองXXXXX เบอร์โทร 061-609XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
12. รชสุ แก้วXXXXX เบอร์โทร 089-664XXXX
13. วีรพล บรรจงXXXX เบอร์โทร 092-414XXXX
14. วริทธร คุ้มXXXX เบอร์โทร 094-959XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
15. เกียรติศักดิ์ ภู่XXXX เบอร์โทร 085-217XXXX
16. สายธาร บุบผาXXXX เบอร์โทร 084-451XXXX
17. ชานนท์ สมบูรณ์XXXX เบอร์โทร 062-825XXXX
18. วีรวัฒน์ เตชาXXXX เบอร์โทร 099-789XXXX
19. อธิบดี เขมะXXXX เบอร์โทร 091-790XXXX
20. ยศวัฒน์ ตันติXXXX เบอร์โทร 061-542XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
21. วีรวัฒน์ เตชาXXXX เบอร์โทร 099-789XXXX
22. คมปกรณ์ พลายXXXX เบอร์โทร 089-110XXXX
23. ธีรชาติย์ จันทร์XXXX เบอร์โทร 087-705XXXX
24. witawat suwanXXXX เบอร์โทร
25. ตะวันเศรษฐ์ เซ็นXXXX เบอร์โทร 089-992XXXX
26. เจษฎา นรXXXX เบอร์โทร 086-732XXXX
27. การุณ แสงXXXX เบอร์โทร 084-000XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
28. ประจักษ์ ผลXXXX เบอร์โทร 086-290XXXX
29. กรภพ ไพศาลXXXX เบอร์โทร 092-546XXXX
30. สหัสน์ชล ไพศาลXXXX เบอร์โทร 092-645XXXX
31. ทรงชัย XXXX เบอร์โทร 085-675XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
32. รุ่งโรจน์  ฉวีพูนXXXX เบอร์โทร 081-766XXXX
33. ติณณ์ณพล  ฐิติXXXX เบอร์โทร 089-781XXXX
34. ศุภร์กิจฒ์ รจิกรXXXX เบอร์โทร 088-994XXXX
35. Thakerng XXXX เบอร์โทร 090-926XXXX
36. บัณฑิต บุญรักXXXX เบอร์โทร 090-992XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
37. อศลย์นรวร มะโนXXXX เบอร์โทร 086-872XXXX
38. บัณฑูร โชติXXXX เบอร์โทร
39. ณัฐนันท์ โกวิทXXXX เบอร์โทร
40. Jirasak JaratXXXX เบอร์โทร 086-686XXXX
41. กิตติ  กสิวิทยาXXXX เบอร์โทร 081-621XXXX
42. สุทธิภัทร คงสมXXXX เบอร์โทร 092-991XXXX
43. Rawan PanyaXXXX เบอร์โทร 086-392XXXX
44. SARAWUT PETXXXX เบอร์โทร 086-886XXXX
45. ฉัตรแก้ว อินทรXXXX เบอร์โทร 089-769XXXX จำนวน 4 ที่นั่ง
46. ธวัช XXXX เบอร์โทร 086-830XXXX
47. ธำรงค์ เลิศสมXXXX เบอร์โทร 084-453XXXX จำนวน 4 ที่นั่ง
48. ภูวเดช​ ตั้งตรงXXXX เบอร์โทร 081-341XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
49. เกียรติภูมิ หงษ์หิรัญXXXX เบอร์โทร 081-550XXXX
50. Dome nenXXXX เบอร์โทร 081-556XXXX
51. อลงกรณ์ ศรีรติXXXX เบอร์โทร 089-169XXXX
52. ธนวิชญ์ เจริญXXXX เบอร์โทร 081-234XXXX
53. พิสิษฐ์ ลีลาXXXX เบอร์โทร 085-516XXXX
54. ทิวา ศรีXXXX เบอร์โทร 089-124XXXX
55. ฐากูร ไพรัชXXXX เบอร์โทร 099-696XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
56. จิต​วิสุทธิ์​ วนา​รัก​ษ์XXXX เบอร์โทร 089-004XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
57. วิชิต ชัยXXXX เบอร์โทร 081-924XXXX
58. ธัญวุฒิ ใช้XXXX เบอร์โทร 086-744XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
59. นฤชิต รจนาXXXX เบอร์โทร 081-640XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
60. บุญกิจ ประเสริฐXXXX เบอร์โทร 089-107XXXX
61. ปรีชา ปกรณ์XXXX เบอร์โทร 081-815XXXX
62. สุรสิทธิ์  หาญนรXXXX เบอร์โทร 082-953XXXX
63. ณัฐกุล ลิ้มกาญXXXX เบอร์โทร 082-655XXXX
64. ศีลศิรา พิมXXXX เบอร์โทร 083-813XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
65. ทวิช เหล่าXXXX เบอร์โทร 085-904XXXX
66. กิตติ สุรนีXXXX เบอร์โทร 086-306XXXX
67. พิมพ์กานต์ สวงษ์XXXX เบอร์โทร 084-676XXXX
68. เล็ก เกตุXXXX เบอร์โทร 081-174XXXX
69. ณัฐพงษ์ จันทร์XXXX เบอร์โทร 086-351XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
70. กฤษดา ศรีวรXXXX เบอร์โทร 095-954XXXX
71. อมรรัตน์ คูสกุลXXXX เบอร์โทร 086-514XXXX
72. ฐิติการ ทองXXXX เบอร์โทร 085-444XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
73. ธัญวุฒิ ใช้XXXX เบอร์โทร 086-744XXXX จำนวน 3 ที่นั่ง
74. รพี XXXX เบอร์โทร 086-514XXXX
75. เสกสรร XXXX เบอร์โทร 088-914XXXX
76. ปิยวัฒน์ ดำรงXXXX เบอร์โทร 099-191XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
77. กิตติภูมิ เรือนXXXX เบอร์โทร 085-934XXXX
78. ไพโรจน์ XXXX เบอร์โทร 095-496XXXX
79. ธีรวัฒน์ ฐิติXXXX เบอร์โทร 089-888XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
80. รวิณ ปัญญาXXXX เบอร์โทร 099-825XXXX
81. พีระวัฒน์ ชูช่วยXXXX เบอร์โทร 088-264XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
82. สมศักดิ์ โล้วXXXX เบอร์โทร 087-826XXXX
83. กษิดิศ กิจศิริXXXX เบอร์โทร 099-226XXXX
84. สมชาย แจ่มXXXX เบอร์โทร 089-976XXXX
85. สุเทพ บุญXXXX เบอร์โทร 081-813XXXX จำนวน 4 ที่นั่ง
86. อนันต์ XXXX เบอร์โทร 083-132XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
87. ศักดิ์ชัย วัฒนXXXX เบอร์โทร 081-618XXXX
88. พงษ์พัฒน์ XXXX เบอร์โทร 089-477XXXX
89. นวพล ใหญ่XXXX เบอร์โทร 081-361XXXX
90. สุวิมล แป้นXXXX เบอร์โทร 085-552XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
91. สุขทัศน์ สมรรถXXXX เบอร์โทร 080-034XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
92. พีรพงศ XXXX เบอร์โทร 081-581XXXX
93. ชโยดม เอี่ยมXXXX เบอร์โทร 081-924XXXX
94. พงษ์พัฒน์ XXXX เบอร์โทร 089-477XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
95. สุขทัศน์ สมรรถXXXX เบอร์โทร 080-034XXXX จำนวน 2 ที่นั่ง
96. ภฤศ ลินิXXXX เบอร์โทร 085-812XXXX
97. ธนะสรรค์ โชคอนันท์XXXX เบอร์โทร 084-645XXXX จำนวน 3 ที่นั่ง
.
.
.
.
.
150.

16
ขอเชิญร่วมงานเปิดตัว Sony A8F OLED TV ครั้งแรกในไทย เสาร์ที่ 23 มิ.ย. 2018
นิยามใหม่ทีวีที่ไม่เพียงแค่ “ฉลาด” แต่คือ “อัจฉริยะ” !

ครั้งแรกในไทย ! กับการรับชมและสัมผัสตัวจริงของ Sony A8F OLED TV รุ่นใหม่ ในงานบรรยายจัดโดยทีมงาน LCDTVTHAILAND ร่วมกับ Sony เพื่อให้ความรู้และแสดงศักยภาพของ Sony A8F ทีวีตัวท็อปรุ่นล่าสุดประจำปี 2018 ที่มาพร้อมนิยามที่ว่าเป็น "ทีวีอัจฉริยะ" มากกว่าความเป็น Android TV ช่วยเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ทันสมัย ให้เข้ากับความบันเทิงทั้งในด้านภาพและเสียงได้อย่างลงตัว ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเปิดตัว และทดสอบ Sony A8F นี้ด้วยกัน งานนี้เข้าฟรี !! ไม่เสียค่าใช้จ่าย!! เสาร์ที่ 23 มิ.ย. นี้ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด MRT ห้วยขวาง ทางออก 2


Sony A8F OLED TV

รายละเอียดงานเปิดตัว Sony A8F OLED TV
ชื่องาน : เปิดตัว Sony A8F OLED TV ครั้งแรกในเมืองไทย!!
วันที่ : วันเสาร์ที่ 23 เดือนมิถุนายน 2561
เวลา : 12.30 - 15.00 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (MRT ห้วยขวาง ทางออก 2)
ที่นั่ง : จำกัด 150 ที่นั่ง
นำบรรยาย : โดยคุณโรมัน และคุณชานม พร้อมทีมงาน LCDTVTHAILAND

สถานที่จัด โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ห้วยขวาง ทางออก 2)
วันเสาร์ที่ 23 เดือนมิถุนายน 2561
เวลา 12.30 - 15.00 น.

กำหนดการ
12.30 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
13.00 แนะนำ Sony OLED TV A8F รุ่นใหม่ปี 2018
13.15 ทดสอบภาพ : ใช้หนัง 4K HDR แท้ เปรียบเทียบระหว่าง OLED TV กับ LED TV
13.35 ทดสอบการเล่นเกมส์ : ด้วย PS4 Pro เปรียบเทียบระหว่าง OLED TV กับ LED TV
13.50 พาชมจุดทดสอบลำโพง Acoustic Surface
14.00 ทดสอบเสียง : เปรียบเทียบระหว่าง OLED TV กับ LED TV
14.10 ทดสอบ X-Motion Clarity ฟีเจอร์ลับอัพภาพเคลื่อนไหว
14.20 ทดสอบฟีเจอร์ Smart Home ด้วย Google Assistant
14.30 สรุปงาน
14.45 จับฉลากลุ้นรับรางวัลพิเศษ
15.00 ปิดงาน

ท้ายงาน : ทาง Sony ร่วมกับ LCDTVTHAILAND เปิดรับ Pre-Order Sony OLED TV A8F ให้ท่านที่สนใจได้รับสินค้าก่อนใคร !!!ช่องทางการสำรองที่นั่ง ฟรี (จำกัดจำนวนแค่ 150 ท่าน) สำรองที่นั่งฟรี!!!
1) E-mail : ส่งมาที่ [email protected]
2) Facebook : https://www.facebook.com/LCDTVTHAILAND/messages/                          
3) Line : @lcdtvthailand   (*ต้องพิมพ์ @ ด้วยนะ)
4) โพสท์จองที่นั่งลงกระทู้นี้เลย
Sony A8F OLED TV วางจำหน่ายด้วยกันสองขนาด 65" และ 55"
สั่งจองได้ภายในงาน และพร้อมรับเครื่องกลางเดือนกรกฎาคม ให้ใช้งานจริงก่อนใคร!


นอกจาก OLED TV A8F แล้ว เรายังมีทีวี Sony รุ่นอื่นๆ ไปโชว์ตัวด้วย


Sony X9000F


Sony X8000F


Sony X7000F


Sony HT-Z9F


Sony BDP-X700


การสาธิตร่วมกับแผ่นบลูเรย์ 4K HDR


พร้อม 4K Blu-ray Player


และผู้ช่วยอัจฉริยะ Google Homeท้ายงาน ! มีจับฉลากแจกของรางวัลฟรี


Lucky Draw สายสัญญาณ LCD HDMI 3 รางวัล รางวัลละ 1 รุ่น


แจกจริง ผู้โชคดีได้รับสาย LCD HDMIรวมภาพบรรยากาศงานครั้งที่ผ่านมา
ช่องทางการสำรองที่นั่ง ฟรี (จำกัดจำนวนแค่ 150 ท่าน) สำรองที่นั่งฟรี!!!
1) E-mail : ส่งมาที่ [email protected]
2) Facebook : https://www.facebook.com/LCDTVTHAILAND/messages/                          
3) Line : @lcdtvthailand   (*ต้องพิมพ์ @ ด้วยนะ)
4) โพสท์จองที่นั่งลงกระทู้นี้เลยนอกจากนี้หากใครสนใจอยากเป็นเจ้าของ Sony A8F OLED TV รวมถึงทีวี Sony รุ่นอื่นๆ ทางทีมงานเปิดรับสั่งจองล่วงหน้าด้วย!!!
แฟนๆของ Sony ห้ามพลาดโดยประการทั้งปวง
ถือว่าเป็นมีทติ้งรวมพลคนรัก Sony ขนาดย่อมเลย
แล้วพบกันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. นี้
17
งานนี้เหมาะกับใคร

1) คนรักภาพและเสียง : ได้รับสาระความรู้ด้านภาพ มีอาหารว่างบริการฟรี แถมหากท้ายงานมี Lucky Draw แจกของรางวัลฟรีติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย

2) สาวก Sony : คุณจะได้เห็น OLED TV จอยักษ์ 77" กับคอนเทนต์ 4K HDR และ เกมส์ PS4 Pro ว่าภาพมันจะไปได้แค่ไหน ?

3) ท่านที่กำลังตัดสินใจซื้อทีวี : งานนี้ีทีวี Sony 4K OLED TV และ 4K LED TV ทำโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษวันเดียวเท่านั้น ONE-DAY-SALE

4) มือใหม่ทีวี : สาระและความรู้ (รวมถึงความบันเทิง) ท่านได้เต็มๆแน่ จะไม่รู้แค่อ่านเพียงตัวอักษรรีวิวอีกต่อไป จะได้เห็นภาพจริง ดูภาพเป็นว่าอันไหนดี-ไม่ดี

ฉะนั้นรีบลงชื่อเข้าร่วมงานวันเสาร์ที่ 24 ก.พ. นี้ครับ ^ ^ช่องทางการสำรองที่นั่ง ฟรี (จำกัดจำนวนแค่ 60 ท่าน) สำรองที่นั่งฟรี!!!

ส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนที่นั่ง มาที่

1) E-mail : ส่งมาที่ [email protected]
2) Facebook : https://www.facebook.com/LCDTVTHAILAND/messages/                          
3) Line : @lcdtvthailand   (*ต้องพิมพ์ @ ด้วยนะ)
4) โพสท์จองที่นั่งลงกระทู้นี้เลย

-----------------------------------------------------

ตัวอย่าง
- สมชาย รักษ์เรียน 2 ที่นั่ง เบอร์โทร 0919017000

18
ช่องทางการสำรองที่นั่ง ฟรี (จำกัดจำนวนแค่ 110 ท่าน) สำรองที่นั่งฟรี!!!

ส่ง ชื่อ-นามกสุล เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนที่นั่ง มาที่

1) E-mail : ส่งมาที่ [email protected]
2) Facebook : https://www.facebook.com/LCDTVTHAILAND/messages/                          
3) Line : @lcdtvthailand   (*ต้องพิมพ์ @ ด้วยนะ)
4) โพสท์จองที่นั่งลงกระทู้นี้เลย

-----------------------------------------------------

ตัวอย่าง
- สมชาย รักษ์เรียน 2 ที่นั่ง เบอร์โทร 0919017000รายชื่อผู้ลงทะเบียน 103 / 110
1. คุณสชาร์ โชติxxx Tel : 094-256-6xxx
2. คุณพัลลภ พันธุปรีชาxxx Tel : 097-419-5xxx
3. คุณสุวิทย์ เศรษฐxxx Tel : 081-632-6xxx
4. คุณนัฐพล สาริxxx Tel : 063-209-7xxx
5. คุณธารินทร์ วสุพงศ์xxx Tel : 085-822-2xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
6. คุณณรงค์รถ จันทรxxx Tel : 081-845-1xxx
7. คุณคมปกรณ์ พลายxxx Tel : 089-110-5xxx
8. คุณรชสุ  แก้วxxx Tel : 089-664-5xxx
9. คุณทิวา ศรีxxx Tel : 089-124-0xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
10. คุณอานุภาพ เสมาxxx Tel:  081-851-5xxx
11. คุณสุรพิชญ์ สุขเจริญxxx Tel: 094-442-6xxx
12. คุณองอาจ ตรีศรีxxx  Tel: 089-112-3xxx
13. คุณเถลิงศักดิ์ สิงห์xxx Tel: 084-667-6xxx
14. คุณสายธาร บุบxxx Tel: 084-451-5xxx
15. คุณตะวันเศรษฐ์ เซ็นxxx Tel: 081-992-6xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
16. คุณณธกร พิมลxxx Tel: 086-564-6xxx
17. คุณสรวิศ ปรุงxxx Tel: 090-993-3xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
18. คุณธัญวุฒิ ใช้xxx Tel: 086-744-5xxx
19. คุณวัชรินทร์ กฤตxxx Tel: 061-662-4xxx
20. คุณจักรพงษ์ จันทรxxx Tel: 086-611-0xxx
21. คุณสมชาย แจ่มxxx Tel: 089-976-0xxx
22. คุณสุภกิตติ์ พลxxx
23. คุณเล็ก เกตุxxx Tel: 081-174-3xxx
24. คุณธวัชชัย น้อยxxx Tel: 086-830-9xxx
25. คุณติณณ์ณพล ฐิติเจริญxxx Tel: 089-781-5xxx
26. คุณธรรมนาถ ทองxxx Tel: 061-609-4xxx
27. คุณภิญโญ โป๊ะxxx Tel: 081-899-6xxx จำนวน 3 ที่นั่ง
28. คุณธนิต จุนxxx Tel: 085-662-5xxx
29. คุณกุลเทพ เกษาxxx Tel: 089-182-8xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
30. คุณธราธิป วนาวxxx Tel: 081-614-0xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
31. คุณภาสกร เอี่ยมอมรxxx Tel : 083-540-6xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
32. คุณRachanon Ounmaxxx Tel : 090-919-1xxx
33. คุณชินวัตร ด่านนคินxxx Tel : 081-281-3xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
34. คุณเอ๋ xxx Tel : 087-019-0xxx จำนวน 3 ที่นั่ง
35. คุณศุภชัย ศิริวxxx Tel : 091-787-0xxx
36. คุณอธิพงศ์ พงศ์xxx Tel : 081-989-3xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
37. คุณศุภร์กิจฒ์ รุจิกรxxx Tel : 088-994-4xxx
38. คุณวิชัย อัศวเวxxx Tel : 089-898-2xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
39. คุณปรีชา ปกรณ์xxx Tel : 081-815-6xxx
40. คุณฐากูร ไพรัชxxx Tel : 099-696-6xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
41 คุณเกียรติศักดิ์ วุฒิอังxxx Tel : 081-902-3xxx
42. คุณบุญกิจ ประเสริฐxxx Tel : 089-107-0xxx
43. คุณเฉลิมศักดิ์ โพธิxxx Tel : 081-934-1xxx
44. คุณสมพล อมรสมานxxx Tel : 081-560-9xxx
45. คุณอารียา บุญxxx Tel : 086-162-2xxx
46. คุณเกรียงศักดิ์  สกุลสายxxx Tel : 089-669-5xxx
47. คุณสรวิชญ เปรมxxx
48. คุณอำนาจ โชคxxx
49. คุณธีรวัฒน์ โชคอภิxxx Tel : 092-915-5xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
50. คุณกฤษดา  ศรีวxxx Tel : 095-954-2xxx
51. คุณสนธิ นาxxx Tel : 089-123-4xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
52. คุณณัฐวุฒิ ทองxxx Tel : 087-962-1xxx
53. คุณสมคเน เอี่ยมxxx Tel : 086-515-8xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
54. คุณสุทธิชัย เกรียงxxx Tel : 081-618-1xxx
55. คุณสุธี เกรียงxxx Tel : 089-145-9xxx
56. คุณวิสุทธิ์  ชีวเรืองxxx Tel : 086-565-3xxx
57. คุณวิไลรัตน์  ธนวัชxxx Tel :  085-661-5xxx
58. คุณกิตติ สุรนีxxx Tel : 086-306-7xxx
59. คุณพิมพ์กานต์ สวงษ์xxx Tel : 084-676-4xxx
60. คุณวันชัย ทองxxx Tel : 081-826-2xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
61. คุณรพีศักดิ์ เลื่อนผลxxx Tel : 086-329-5xxx
62. คุณณัฐนนท์ พันธ์xxx Tel : 088-791-3xxx
63. คุณณัฐนันท์ พันธ์xxx Tel : 064-256-5xxx
64. คุณฐากูร ไพรัชxxx Tel : 099-696-6xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
65. คุณกมล กระจ่างxxx Tel : 084-701-0xxx
66. คุณเดชา วงษ์xxx Tel : 081-148-1xxx
67. คุณสมใจ เกิดxxx Tel : 064-245-8xxx
68. คุณการุณ แสงxxx Tel : 084-000-9xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
69. คุณภาคภูมิ ชินวาxxx Tel : 089-480-8xxx
70. คุณยุทธนา - BMG
71. คุณขวัญ - BMG
72. คุณสุรวิทย์ เรืองxxx Tel : 090-234-0xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
73. คุณสุรลักษณ์ ชื่นxxx Tel : 091-727-1xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
74. คุณสมเจตน์  เลี้ยงxxx Tel : 089-819-0xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
75. คุณชวิน คงขจรxxx
76. คุณสันติ หาญกิจxxx Tel : 089-494-5xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
77. คุณธนกร วีระxxx Tel : 098-573-4xxx
78. คุณกฤต วิสุทธิอารีย์xxx Tel : 092-553-1xxx
79. คุณธีระเกียรติ เสมาxxx Tel : 081-355-1xxx จำนวน 2 ที่นั่ง
80. คุณทวีศักดิ์ สุxxx
81. คุณนรินทร์ xxxx Tel : 098-929-6xxx
.
.
.
90

หน้า: [1] 2 3 ... 13