หน้า: [1]

แม้ต้นยางพาราเหม็นยางอุดรแต่ประจุบันภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำเงิน

  • promiruntee
  • Full LED TV member
  • ****
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • กระทู้: 2,913
  • ดูรายละเอียด อีเมล์

แม้ยางพาราจะเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ แต่สมัยปัจจุบันภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำเงินดุจดีจากการยังชีพดังเอิ้น บนพื้นที่กว่า 1 ล้านไร่ กับผลรวมต้นยางไม่ต่ำกว่า 80 ล้านต้น และดูเหมือนกับว่าธุรกิจการค้ายางพาราของอุดรธานีก็กำลังเติบโตไปตามๆ กันดุจรวดเร็ว เหม็นยางอุดร
 
ด้วยสถานการณ์ตลาดต้นยางพาราที่ราคาซื้อขายมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเกี่ยว จึงปลุกทางให้ชาวไร่ทุกถิ่นทั่วมณฑลให้หันมาปลูกพืชไร่ชนิดนี้กันขนานใหญ่ และดูดใจวงการทุนขนาดใหญ่ ภาคีนักธุรกิจ นักลงทุน และนักการภารโรงพาราผลรวมมากอีกด้วย เหม็นยางอุดร

เหตุด้วยบุรีจังหวัดอุดรธานี นับว่ามีการปลูกยางพารามานานแล้ว และในช่วงปี 2547 - 2549 รัฐบาลได้ส่งค้ำให้ไร่ปลูกต้นยางพาราในที่แห่งใหม่ในระยะที่ 1 หรือเอื้อนว่าแผนการปลูกต้นยางพาราล้านไร่ และในปีต่อๆ มาชาวไร่ชาวนาได้ขยายทำเลที่ตั้งปลูกเพิ่มให้ขึ้นทุกปี จนถึงปัจจุบันจ.จังหวัดอุดรธานีมีตำแหน่งที่ตั้งปลูกต้นยางพารา กะ 358,229 ไร่ เหม็นยางอุดร
และมีทำเลที่ตั้งเปิดกรีดแล้ว คาดคะเน 76,895 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21 ของเขตเพาะปลูกหมด และมีผลิตกรรมถัว 272 โล/ ไร่/ ปี ราคาเกลี่ยในปีที่ผ่านมากิโลกรัมละ 100 บาท เป็นเหตุให้กสิกรที่มีสวนยางพารามีรายได้เติมขึ้น และถือเป็นการงานหลักของวงศ์วาน
 
นายไชยยศ สินเจริญเติบโตกุล กรรมาธิการบริหาร หุ้นส่วน ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ต่อเรือการการค้าขายยางพาราครบวงจร ในเมืองอุดรธานี เปิดเผยว่า พืชผลของต้นยางพาราภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคุณภาพดีไม่แตกต่างจากยางภาคใต้ และมีทำเลที่ตั้งที่ควรสมในการปลูกต้นยางพาราหลายจังหวัด โดยอย่างเดียวตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ใกล้กับลำน้ำโขง แต่สำหรับความควรสมทางวิชาการ ขอให้เกษตรกรเข้าพิจารณาหารือเหตุด้วยเรียนภูมิประเทศกับหน่วยงานที่ผูกพันโดย แต่สหภาพช่วยเหลือการทำสวนยาง เหม็นยางอุดร
 หรือ สกย. ก่อนที่จะออกทุนปลูก ด้วยเหตุว่าก็มีบางเขตที่ไม่สมควรสมกับการปลูกต้นยางพารา แต่ข้อได้เทียบของภาคใต้ก็คือ อาจจะมีวันกรีดยางยิ่งกว่าภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนคุณลักษณะของยางพาราทั้งในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ก็ไม่ได้ต่างจากภาคใต้ และอาจจะดีกว่าด้วย หากยางพาราภาคทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะพ้นไปสิ่งผสม
 
ด้วยแนวทางความสนใจธุรกิจการค้าต้นยางพาราในอุดรธานีนี้ รูปธรรมที่เห็นแน่ชัดคือความไหวติงซื้อขายทุ่งสำหรับปลูกก่อสวนยาง กันทำนองแข็งแรงเหม็นยางอุดร
 โดยอย่างเดียวในพท.ภาคทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกลุ่มกิจการค้า ภาคีทุนทั้งจากส่วนกลาง นักกิจการค้า นักลงทุนในพื้นที่ และคนคิดสวนยางรายใหญ่ในภาคใต้ที่ประสงค์ขยายหรือย้ายลงเงินปลูกสร้างสรรค์สวน ยางในภาคอีสานแทน เกิดทางการให้ทุนซื้อขายแลกมือที่ทางที่มีงานพิมพ์สิทธิ์มีเติมขึ้นแบบเห็นได้ชัด และไม่เปลี่ยนแปลงว่าราคาทุ่งก็ปรับสูงขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในอำเภอกุดจับ ซึ่งมีการปลูกยางพารานั้น มีราคาเติมให้ขึ้นถัวเฉลี่ยมากถึง 116.83%

Tags : เหม็นยางอุดร
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
กระโดดไป: