Turn Off !!! ปิดทีวี แล้วเชิญเข้ามาพูดคุยเรื่องทั่วไปอะไรก็ได้ในนี้ > ห้องกิจกรรม

ขอเชิญกด LIKE เพจ SAMSUNG SMART TV COMMUNITY เพื่อรับข่าวสารสมาร์ททีวีล่าสุด!!

(1/1)

Demo:
ขอเชิญกด LIKE เพจ SAMSUNG SMART TV COMMUNITY เพื่อรับข่าวสารสมาร์ททีวีล่าสุด!!


Samsung Smart TV Community จัดตั้งขึ้นโดยเว็บไซต์ LCDTVTHAILAND
เพื่อให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลความรู้ของผู้ใช้งาน Samsung Smart TV
อาทิเช่น บทความและข่าวสารต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานและผู้ผลิต
 เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาให้ Samsung Smart TV เป็นทีวีที่เข้าใจคุณมากที่สุด


LIKE เลย ! >> Samsung Smart TV Community

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version