พูดคุยเรื่องทั่วไปเรื่องจองภาพ LED TV, LCD TV, Plasma TV, Projector > บทความสำหรับมือใหม่ เลือกซื้อทีวี - เครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์

Motion Flow 100Hz 200Hz คือะไร ??? และมีประโยชน์อย่างไร ???

(1/1)

ToNy:
Motion Flow 100Hz 200Hz คือะไร ??? และมีประโยชน์อย่างไร ???

http://www.lcdtvthailand.com/topic_detail.php?id=235

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version