รีวิวโรงภาพยนตร์ Samsung Cinema LED แห่งแรกใน SEA!...

ตามปกติแล้วโรงภาพยนตร์ที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้ใช้ระบบฉายภาพจากเครื่องโปรเจ็กเตอร์ แต่ตอนนี้ได้มีโรงภาพยนตร์แบบใหม่มาให้เราได้ไปลองชมดูแล้ว โรงภาพยนตร์ที่ว่านั่นก็คือ Samsung Cinema LED ชื่อโรงภาพยนตร์ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น LED ไม่ใช่โปรเจ็กเตอร์ นับว่าโรงนี้ เป็นโรงภาพยนตร์แห่งแรกใน South East Asia ที่เปิดให้บริการ

Published: 02/11/2020

Update: 28/12/2020 | Read: 151